Fasadrenovering uppdatering v11

Sickla allè 57 – 65

Städning av putsrester färdigt, sockelputsning fortsätter när
temperaturen är bättre. Arbeten runt entréer fortsätter.

Sickla allè 21

Intäckning av balkonger fortsätter.
Kontroll och återställning av stomme påbörjas
Rivningsarbeten fortsätter.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.
Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt
arbete medför och återkommer med löpande information.