Fasadrenovering uppdatering v14

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Nu när solen har tittat fram så finns det många funderingar hos er så här kommer våran tågordning för återställandet av uteplatserna.

På grund av kylan har vi inte kunnat arbetat med sockeln då den behöver + grader hela dygnet för materialets skull men det arbetet är färdigt så nu i veckan, och i veckan som kommer startar vi med sockelputsen, detta beräknas att ta ungefär 1 ½ vecka.

Efter sockelputsningen kommer markåterställningen planerat till V16 och framåt (Inte plantering. Den görs i samråd mellan markentreprenören och styrelsen ). Vi tittar just nu på var vi kan ställa material för att kunna arbeta mer effektivt då transportsträckan för att hämta materialet är lång. Efter markåterfyllnaden så startar vi med uteplatserna det är både stenläggning och trallbyggnation och vi kommer att arbeta med det allt eftersom återfyllningen blir klar. Städning i häckar och andra ytor kommer också att ske så inget skräp ligger kvar. Vi kommer att gå eftersyn i veckan och det går utmärkt att fråga oss då om ni är hemma.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Rivningsarbeten fortsätter.
Gipsning av fasad påbörjas.

Anders Janson kommer och besiktar arbetet. Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga säkerheten och damm som kommer under byggtiden.