Fasadrenovering uppdatering v15

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Nu har vi gått eftersyn i de flesta lägenheterna och vi har hittat en
del saker som skall åtgärdas, vi kommer att sammanställa alla
eftersyner och lämna det till berörda hantverkare för att ta kontakt
med er för att planera in åtgärden som skall göras.

För er som inte har kunnat vara hemma ta kontakt med Pelle på
platskontoret om det är något ni vill anmärka på så kommer han och
tittar. Markarbeten på innergården kommer eventuellt starta till veckan
och eftersom vi arbetar med maskiner kommer en del oljud att
förekomma.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.

Markarbeten startar eventuellt på innergården vilken medför en del
oljud.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.