Fasadrenovering uppdatering v17

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på innergården fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Sockelarbeten vid entréer genomförs så var lyhörd för skyltning om
avstängning av dörrar. Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med de markarbeten som pågår. Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten påbörjas.
Montering av fasadisolering påbörjas.

Den gamla isoleringen som legat på gården har börjat plockas bort
och ny isolering har kommit.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.

 

Glad påsk!