Fasadrenovering uppdatering v18

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Sockelarbeten vid entréer och uteplatser fortsätter därför stängs
dörrar av så ingen ramlar ner och gör sig illa.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår.
Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna
inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.

Övrigt
Den gamla isoleringen som legat på gården har börjat plockas bort
och ny isolering har kommit.
Markarbeten fortsätter på innergården.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.
Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt
arbete medför och återkommer med löpande information.