Fasadrenovering uppdatering v19

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan och fortsätter till veckan och eftersom vi arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.

Byggnation av trall på innergården påbörjas.

Sockelarbeten vid entréer och uteplatser fortsätter därför stängs dörrar av så ingen ramlar ner och gör sig illa. Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med de markarbeten som pågår. Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna inte behöva putsa om allt glas en gång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga säkerheten och damm som kommer under byggtiden. Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt arbete medför och återkommer med löpande information.