Fasadrenovering uppdatering v20

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan och fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Byggnation av trall fortsätter, vi försöker hitta fler snickare för
trallbyggnation så det går fortare med färdigställandet.
Sockelarbeten vid entréer och uteplatser fortsätter därför stängs
dörrar av så ingen ramlar ner och gör sig illa.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår.
Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna
inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Etablering av putsficka, ev så påbörjas putsningen av fasad.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.