Information om spaljéer och planteringar på gatusidan

JM planerar att ersätta de borttagna och skadade avenbok-plantorna på gatusidan under september månad. Informationen som styrelsen har mottagit är att plantorna kommer att vara 80-100 cm höga vid planteringen.

Styrelsen har kommit överens med JM om att pga bristande insynsskydd kommer JM att montera vita spaljéer (180cm * 180cm, se nedan) mot alla entréer. Meningen är att dessa tas bort när buskarna ger tillräckligt insynsskydd för uteplatser på markplan.

Leveranstiden för spaljéerna är ca 14 dagar och planen är att monteringen sker när spaljéerna har kommit dvs under vecka 27 eller 28. Vid frågor, mejla styrelsen på styrelsen@brfsjostugan.se

Trevlig midsommar önskar
Styrelsen