Fasadrenovering uppdatering v27

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Montering av befintliga skärmväggar fortsätter.
Utvändig fönsterputsning fortsätter.

Vi har beställt skärmväggar som skall monteras upp vid entréerna på
gatusidan men det är en beställningsvara och så fort de kommer
monterar vi upp dessa för mindre insyn.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Plåtarbeten fortsätter.
Putsningen av fasad fortsätter.
Montering panel på balkonger fortsätter.

Obs! Vi kommer att arbeta med putsning av fasaden under
lördagen 29/6, för att korta ner tiden för återställandet.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.