Fasadrenovering uppdatering v34

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Utvändig fönsterputsning fortsätter. Vi kommer att boka upp med er som kvarstår.

Vi kommer även att boka upp med er för att fixa de besiktnings
anmärkningar som återstår – detta kommer att ske löpande med de
entreprenörer som skall utföra arbetet.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Återställning av balkonger fortsätter med panel, målning av tak och
panel samt återställning av balkongräcken och inglasningar.
Ställningsrivning påbörjas.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 med
tanke på säkerheten.