Nyhetsbrev September

Fasadrenovering uppdatering

JM har åtgärdat de anmärkningar som uppdagades på eftersynen på portarna 57-65, de lägenheter som vi inte har kommit in i har fått avisering om telefonnummer till hantverkare för att planera på egen hand.

På hus 21 är det inga förändringar i aviseringen så den kvarstår, markfirman startar på idag med förberedelser inför plantering.

På tisdag 24/9 kommer fönsterputsaren till port 21. Detta kommer eller har redan aviserats.

Trivsel och bollsporter på innergård

Vi har vid upprepade tillfällen blivit uppmärksammade på att det inte alltid är uppskattat när barn spelar fotboll på innergården.
Bollar har skjutits in i lägenheter och på uteplatser – som tur har inget gått sönder än vad vi vet.

Vi är av uppfattningen att barn ska få leka och springa men vi skulle vilja be alla er med bollspelandes barn att berätta vad som då gäller. Tack!

  • Använd gärna mjuka bollar och inte riktiga fotbollar.
  • Vi försöker spela på längden för att minimera risken att bollar flyger in på uteplatser.
  • Skjut inte mot fasad/väggar – varken husfasad eller garagenedfart.
  • Det är inte tillåtet att vistas på taket till garagenedfarten.

    Vår grannförening Tryckeriet samtycker och kommer att gå ut med samma information.

Uppföljning lägenhetsinbrott

Många har visat oro efter lägenhetsinbrottet i 21:an i Augusti. Vi i styrelsen har tittat på olika möjligheter för att förbättra säkerheten.

Vi har nyligen uppdaterat portkod. Vi har börjat titta på att montera brytjärn på våra portdörrar.

Vi har fått offert på nya säkerhetsdörrar till lägenheterna med en högre säkerhetsklassningen. Ett alternativ är att detta skulle vara något varje enskild lägenhetsinnehavare står för själv. Om det finns ett tillräckligt stort intresse kan man få ner priset betydligt samt med möjlighet till avbetalning.
Är du intresserad? Hör av dig till styrelsen!

Vi tittar även på olika typer av inbrottslarm, kameraövervakning samt diskuterat alternativa passersystem.

 

MvH
Styrelsen, BRF Sjöstugan