Äntligen Matavfallsinsamling

Från v42 (14 oktober) så kommer du att kunna slänga matavfall i våra soprum.
Det kommer att ställas upp 3 st bruna kärl på 67:an och 4 st på 21:an.

Som boende i en förening får du allt material du behöver från föreningen.
Materialet består av en påshållare (som monteras under diskbänken), matavfalls- påsar och en slaskrensare att ta upp matavfalleti diskhon med. Matavfallspåsen rullas noggrannt ihop innan du lägger den i det
bruna matavfallskärlet eller i den bottentömmande behållaren avsedd för matavfall. Byt matavfallspåse efter max 3 dagar, även om den inte är full.

Matavfallet som samlas in i Nacka transporteras till en rötningsanläggning i Huddinge. Där omvandlas det till biogas och biogödsel. Biogas kan bl.a. användas som drivmedel istället för bensin och diesel medan biogödsel kan ersätta konstgödsel för spridning på åker- och skogsmark.

Läs gärna igenom matavfallsbroschyren

Vi kommer att dela ut påshållare, matavfallspåsar och slaskrensar under Söndagen 13 Oktober. Om du inte är hemma kommer vi att ställa den utanför din dörr.