Avstängning värme och varmvatten

Stockholm Exergi behöver göra en kortare avstängning för att reparera en läckande ledning på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2020-02-20 20:00
till 2020-02-20 22:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott