Vårstädning

På grund av rådande omständigheter har styrelsen, i samråd med grannföreningen Tryckeriet, beslutat att ställa in vårens gemensamma städdag. Istället ställer vi krattor, sopborstar, sopsäckar mm i trapphuset på Sickla Allé 57 den 9-10 maj, eftersom vi är många som ändå vill bidra till en mysig gård och omgivning. På det sättet kan alla frivilliga hjälpa till när det passar, utan smittorisk. Vi kommer också att sätta upp en aktivitetslista där man kan kryssa i det som man har gjort för att informera andra.

Detta kan du göra:
Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården. Tex trasiga leksaker i sandlådan.
Rensa stuprör.
Kratta löv, grus och kastanjer.
Plocka skräp i rabatten.

Dessutom har vi beställt en container som kommer att stå på det vanliga stället vid Sickla Allé 65 den 8-10 maj. OBS Inga el-sopor eller miljöfarligt avfall tillåtet.

MvH
Styrelsen