VIKTIG INFORMATION – IMD – Individuell Mätning och Debitering

Föreningen har beslutat att utföra en större teknisk omläggning av fastighetens eldistribution.

Historiskt har varje lägenhet haft sitt eget elabonnemang hos elnätsleverantören. Dessutom har föreningen haft ett separat abonnemang för gemensam fastighetsel.

Detta är inte helt optimalt för fastigheten i stort. I grunden kommer all el inlevererade i samma stora kabel från elbolaget och att dela upp det i ett flertal separata abonnemang begränsar dynamiken och de tekniska möjligheterna i stort.

Föreningen har beslutat att övergå till ett gemensamt elabonnemang. Tekniken kallas allmänt för IMD – Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att huvudelcentralen byggs om/modifieras. Samtidigt sägs samtliga lägenhetsavtal hos elnätsägaren upp (xxxxNacka Energi). Dagens elmätare tillhör elbolaget och kommer att plockas ner och ersättas med nya elmätare. Dessa är inte kopplade till något abonnemang, utan mäter enbart lägenhetens förbrukning. Således kan föreningen läsa av förbrukningen och fördela kostnaden per lägenhet. Detta sker med automatik och är grunden till begreppet IMD.

Att minska antalet abonnemangsavtal och bli en gemensamt större elkonsument, skapar bättre driftsekonomi för medlemmarna och föreningen. Dessutom är ett gemensamt elabonnemang en viktig förutsättning för att få bättre ekonomi om man investerar i solceller.

Föreningen har kontrakterat entreprenören NEWEL AB att utföra den tekniska installationen och tecknat avtal med tjänsteleverantören Loggamera AB för avläsningstjänsten och rapportering. Samtliga boende kommer att få en egen inloggning till en molntjänst där man enkelt kan få detaljerad information och statistik om sin elförbrukning.

 

Exempel på mobilappen“Min förbrukning”

Arbetet är planerat till veckan direkt efter påsk och kommer att ske i två etapper, en för varje fastighet. Vid ombyggnad av elservis och byte av elmätare kommer strömmen att brytas i hela fastigheten. Arbetet förväntas pågå minst en full arbetsdag.

Port 21

Strömavbrott i fastigheten kommer att ske tisdagen den 6 april mellan klockan 09:00 och klockan 11:00. Kortare sporadiska avbrott kan ske under dagen.

Tänk på att undvika öppna frysen, hissen fungerar ej, larm till hemtjänst, allt som ej har batteridrift slutar fungera. Jobbar ni hemifrån får ni planera lite annorlunda.

Port 57-65

Strömavbrott i fastigheten kommer att ske onsdagen den 7 april mellan klockan 08:00 och minst till klockan 17:00, men kan även dra över något beroende på hur arbetet löper under dagen då det är en större fastighet. Detta är ett tidsestimat för hela fastigheten.

From torsdagen 8 april tom 9 april kan kortare sporadiska avbrott ske under dagen.

Tänk på att undvika öppna frysen, hissen fungerar ej, larm till hemtjänst, allt som ej har batteridrift slutar fungera. Jobbar ni hemifrån får ni planera lite annorlunda.

Kontaktpersoner i föreningen för detta projekt är

Johanna Iivarinen                                     Per Kihlström
styrelsen@brfsjostugan.se                       styrelsen@brfsjostugan.se
073-413 32 72                                              070-974 69 33

Kontaktperson NEWEL för detta projekt är

Mikael Pantsari
mikael@newel.se
072-2500681

Samma system som nu införs för IMD-el, kan även kompletteras för avläsning av varmvatten, kallvatten, värme m.m. om föreningen så önskar i framtiden.

Det är aldrig uppskattat med ett strömavbrott i fastigheten, men vi hoppas att ni alla skall känna att vi med detta lägger grunden för att ta fastigheten in i en modernare teknik, som innebär något positivt för oss alla i längden.

Vänliga hälsningar,
BRF Sjöstugan