VIKTIG INFORMATION AVSEENDE FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA 2021

Föreningsstämma för Brf Sjöstugan kommer i enlighet med föreningens stadgar, att hållas onsdagen den 19 maj.

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras Digitalt, med hjälp av Nabo. Mer info om hur det kommer att gå till kommer att finnas på hemsidan samt i kallelsen.

Medlem som ej kan deltaga i den digitala stämman kan poströsta. Röstsedel bifogas i kallelsen.

Din ifyllda poströstsedel skall läggas i Föreningens brevlåda Sickla Alle 59 senast 18 maj

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-05-01. Här finner du en mall.

OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motionen skall innehålla

”Rubrik”

”Bakgrund”
Beskriv problemet/möjligheten och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Gärna med ett framtaget kostnadsförslag

”Förslag ”
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

”Underskrift”
Med namn och lägenhetsnummer

SISTA INLÄMNINGSDAG FÖR MOTIONER LÖRDAG 1 MAJ  

I föreningens brevlåda Brf Sjöstugan på Sickla Alle 59senast 1
eller med mail styrelsen@brfsjostugan.se senast 1 maj

MvH
BRF Sjöstugan