Motioner till samfälligheter

Hej!

De samfälligheter som BRF Sjöstugan är delakaktiga i, Sickla allé garagesamfällighet och Sickla allé vägsamfällighet, önskar få in motioner till sina stämmor.

Sista inlämningsdag 2021-07-31

Maila styrelsen@brfsjostugan.se eller lägg på föreningens brevlåda på Sickla allé 59.

Mallar ni kan använda finns att hämta på föreningens hemsida
Mall för motion, Vägsamfällighet
Mall för motion, Garagesamfällighet

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan