God Jul & Gott Nytt År önskar Styrelsen

Det här året har fortsatt att vara utmanande för oss alla med en pandemi som inte riktigt vill ge sig men vi hoppas att det får en vändning under nästa år.

Luftfilter och vattenlarm – har delats ut till alla boende och det är viktigt att man byter ut sitt gamla luftfilter. Vattenlarmet lägger man bäst bakom listen vid diskmaskinen. Vi kommer också se till att alla får en fettsamlare så vi kan förlänga livslängden på våra stammar.

Energieffektivisering – en grupp har bildats som består av fyra boende med kunskaper inom området. Förhoppningen är att de ska kunna presentera ett förslag till stämman 2022 men vi återkommer när vi vet mer.

Systematiskt brandskydd – vi har tecknat avtal med Brandsäkra som kommer att sköta detta åt oss. De har gjort en syn under hösten och de poängterade vikten av att ingenting får stå i våra trapphus som kan förhindra utrymning. Det står idag skor, cyklar, möbler, mattor etc utanför ett flertal lägenheter och detta måste flyttas bort.

Städavtal – vi håller på med en översyn av vårt städavtal då vi har upplevt att städningen har en ojämn kvalitet.

Inpasseringssystem – vi har börjat titta på att byta inpasseringssystem för de portar som vetter mot gatan. Det system som finns idag är gammalt och reservdelar finns i regel inte. Här har vi kontakt med Tryckeriet då de också behöver göra något åt sitt system.

Innergården – vi fick till slut leverans av våra möbler och dessa monterades och placerades ut i vår trädgård. Nu har vi pratat om att även se över leksaker och planteringar och skulle behöva några personer som kan tänka sig ingå i en Trädgårdsgrupp. Hör av dig till oss i styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till att göra vår utemiljö ännu trevligare.

Hjärtstartare – den är beställd och kommer att monteras i början av nästa år. En utbildning kommer också att hållas och alla är välkomna att anmäla sig till styrelsen.

Digital underhållsplan – Nabo har hjälpt oss ta fram en uppdaterad underhållsplan. Den som håller ordning på när olika delar i fastigheterna behöver underhållas alternativt bytas ut och används främst när vi gör budgeten.

IMD (Individuell Mätning och Debitering) – vi har installerat och kommit igång med den individuella mätningen av elförbrukningen som främst innebär att de boende inte behöver bekosta egna elabonnemang. Varje månad tar vi fram kostnaden per kilowatt timme och förbrukningen man haft. Sedan kommer detta på avgiftsavin som skickas från Nabo.

Stadgarna – vi håller på att se över våra stadgar som behöver moderniseras och kommer troligen hinna få arbetet klart till vår stämma våren 2022.

Styrelsen – vi har möten en gång per månad och har fördelat arbetet mellan oss så här:

Anneli Bjuvgård, ordförande och tf kassör

Birgitta Hagström, sekreterare

Daniel Dahlin, ledamot och tar hand om fastighetsfrågor

Erica Hellström, ledamot och tar hand om fastighetsfrågor

Johanna Iivarinen, suppleant

Jason Morris, suppleant

Jakob Österberg, suppleant och ordnar med nycklar och namnskyltar

Du kommer i kontakt med oss via mejl styrelsen@brfsjostugan.se