Fortsatt problem med larver i häcken på innergården

Föreningen har under året, och förra året, vid flertalet tillfällen behandlat häcken med nematoder för att få bukt med de larver (krusbärsmätare) som äter upp alla blad.

Många larver har dött men långt ifrån alla. Redan nu ser vi att många plantor helt saknar blad och det ser i det stora hela väldigt tråkigt ut.
Krusbärsmätarna har även börjat sprida sig till våra grannar i Tryckeriet och till våra gemensamma odlingslådor. Problematiken med nematodbehandlingen är att det måste göras under rätt förutsättningar. Det ska vara en molnig dag, helst regn, dessutom är behandlingen som mest effektiv vid ett mindre bestånd av buskar.

Vår trädgårdsförvaltare Elfströms var av uppfattningen att behandlingen med nematoder skulle vara framgångsrik för att bekämpa larverna på våra häckar men tyvärr var det inte så.

Deras rekommendation är därför att vi tar bort buskarna helt och hållet. Därefter kommer de att gräva bort rötterna med tillhörande jord under sensommaren för att plantera nya häckar under september/oktober.
Vi har valt att plantera en annan typ av buske som är tät- och snabbväxande och grön året om, och som krusbärsmätare inte är lika förtjusta i.

Vi förstår om detta är tråkiga nyheter men vi anser att det här är den enda vägen framåt om vi i närtid vill ha fina och täta buskar som skyddar mot insyn.

Häckarna kommer att kapas ner redan imorgon 31 Maj.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan