Byte av energimätare i fjärrvärmecentral 18-22 juli

För allas kännedom!

Stockholm Exergi kommer att byta energimätare i vår fjärrvärme-central.

Syftet med detta är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.

Under arbetet måndagen den 18/7 t o m fredagen den 22/7 kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till våra fastigheter under ca 15 – 30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrottet!

MvH
Styrelsen
Brf Sjöstugan