Viktigt! Garantibesiktning fasadrenovering

Den 13 September, 2 år efter avslutad fasadrenovering, kommer en garantibesiktning utföras av JM och besiktningsman (Bispgård).

Tillsammans kommer vi att gå igenom tidigare/nya anmärkningar, följa upp att de åtgärdats eller se till att det finns en plan för åtgärd.

Vi vill samtidigt passa på att fånga upp eventuella problem som Ni boende har uppmärksammat. Det kan röra sig om exempelvis puts som har lossnat, sprickor i fasad eller fogar, missfärgningar eller omålad träpanel. Ta gärna en extra titt på din uteplats/balkong/terrass. Titta även i filterlådan bakom elementen. Några lägenheter har haft intryckta luftrör vilket gjort det svårt/omöjligt att byta filter.

Viktigt att ni meddelar oss i styrelsen era observationer senast den 9 September med ditt namn, lägenhetssnummer, kontaktuppgifter och en utförlig beskrivning av problemet. Bifoga gärna foton om möjligt. Du skickar ditt mail till styrelsen@brfsjostugan.se eller använd kontaktformuläret.

Om problemet endast kan observeras från din lägenhet är det viktigt att vi har tillgång till er lägenhet detta datum. Vi meddelar dig om det blir aktuellt.

MvH

Styrelsen
BRF Sjöstugan