Här har du en Miljötratt som ska hjälpa dig att inte spola ner matfett i för avloppet


Anledning till att vi skulle vilja att alla boende börjar använda dessa är att förstenat fettrester har orsakat ett par översvämningar och orsakar onödiga kostnader för föreningen. Miljötrattarna får vi från Nacka vatten och Avfall.

Det är bra om vi är omtänksamma om vår miljö och våra hus , så gott vi kan.
När vi häller ut matolja och fett i diskhon så kan det lätt bli stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar proppar i avloppsledningen. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad, vilken kan komma att avspegla sig på månadsavgifterna.

Här är tips på vad vi alla kan bidra med för att motverka ansamlingar i avloppsrören:
Fortsätt läsa Här har du en Miljötratt som ska hjälpa dig att inte spola ner matfett i för avloppet

Fasadrenovering uppdatering

JM har lämnat en uppdaterad tidsplan för det återstående arbetet för Sickla Allé 57 – 65. Observera dock att den är preliminär och kan komma att ändras. JM beklagar att arbetet tar längre tid än vad som tidigare kommunicerats och säger följande:

”Förseningar beror dels på att ställningsentreprenören hade problem med materialleverans i början på året. Den tidsplan som vi gjorde var också för snäv så den är missvisande. Allt har tagit längre tid än vi hade räknat med. Det har gått åt mycket tid till sanering av virke och vi vill göra det bättre än bra så därför tar det också längre tid. Vi ber om ursäkt för dom problem som vi orsakar och hoppas på en del överseende med detta. Så kommer ni få en ny och bättre fasad än vad ni tidigare haft.”

Det är först efter det att ställningar tagits ner som vi kan öppna fönster under arbetstid, eller använda balkonger. I den uppdaterade tidsplanen är det därför följande avsnitt som är viktigast för oss medlemmar:

Etapp 1:
Nedmontering av ställningar, vecka 38-40
Återställning av mark, dvs uteplatser, vecka 40-43

Etapp 2:
Nedmontering av ställningar, vecka 44-47
Återställning av mark, dvs uteplatser, vecka 46-52

 

Vi vill passa på att informera om en ny funktion på webbplatsen där tanken är att du som boende ska kunna prenumerera på nyheter och uppdateringar vi postar på webbplatsen. Så prova gärna att skriv upp dig med namn och epost adress här till höger. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på en länk i ett mailutskick.