Elarbeten i garaget 30/3 – Strömlöst 08:00-14:00

Den 30/3 genomförs elarbeten i garaget vilket innebär att delar av garaget kommer vara utan ström under tiden 08:00 – 14:00.

Förutom att det blir mörkt i garaget kan det innebära att du behöver använda nyckel för att komma in. Tänk då på att det är källarnyckeln som behövs, inte den vanliga nyckeln till din entré.

Garageporten kommer att ställas upp.

Mvh

Styrelsen, BRF Sjöstugan & Garageföreningen

Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 kl 19.00 i Dieselverkstaden, Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 mitt emot Urban Deli.
https://dieselverkstaden.se/lokaler/lamberts-horna/

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-04-17. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 där du kommer in med dongel och kod eller via e-post till styrelsen@brfsjostugan.se. Du kan även använda kontaktformuläret.

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

MvH
Styrelsen för Brf Sjöstugan

Sickla 2023-03-22

Information till bilägare

Garageföreningen har beslutat att installera fler el-laddare till elbilar på föreningens parkeringsplatser.

I en första etapp kommer laddboxar att installeras på platserna i

HALL A  from 26 januari tom 3/2
HALL B  from 6 februari tom 15/2

Utsedd installatör är elfirman NEWEL AB. Arbetet påbörjas torsdagen den 26/1 och uppskattas pågå ca 2,5 vecka.

Vid installationstillfället behöver bilarna på de berörda platserna inte flyttas helt och hållet. Det kan räcka med att man backar ut en meter (1m) från väggen så att installationspersonalen kan arbeta fritt framför, när man skall dra kabel och installerar laddbox.

Hall A plats 3 tom 33 och plats 58 tom 75
Hall B plats 9 tom 35 , plats 51 tom 54 och plats 63 tom 112

Lägg gärna en lapp i vindrutan, med ditt namn och telefonnummer, under installationsperioden. Det underlättar om installationspersonalen behöver kontakta dig i något ärende, t.ex. att flytta bilen extra.

Vid frågor vänder ni er till föreningens kontaktperson i detta projekt:

Namn Per Kihlström
Mail perkihl@gmail.com
Tfn  070-9746933

MvH
Garageföreningen

Höjning av månadsavgiften från 1 mars 2023

Från och med 1 mars kommer månadsavgiften höjas med 16%. Orsaken är framförallt ökade räntekostnader, men läs gärna kommentarer nedan för en mer detaljerad förklaring.

En liten kompensation för detta kan det beslutade energistödet ge. Eftersom medlemmarna i Sjöstugan har ett gemensamt elavtal och individuell mätning och debitering (IMD) av elförbrukningen så är det Brf Sjöstugan som kommer få ta del av elprisstödet, men när eller hur stödet ska betalas ut till föreningar är fortfarande oklart. Men om de regler som aviserats kommer gälla, så kommer medlemmarna få totalt ca 127 000 kr (det exakta stödet till varje lägenhet kommer beräknas som 50 öre per debiterad kWh under perioden oktober 2021 till september 2022).

En lite djupare kommentar till föreningens ekonomi och utveckling över tiden följer här:

Sjöstugan har haft samma avgift sedan 2015 och har tack vare ett väldigt lågt ränteläge de senaste åren inte behövt höja avgiften trots ökade utgifter för fastigheten över tid. De första åren under den här perioden hade föreningen betydligt högre räntekostnader än under de senaste åren, då räntorna varit nere på ca 1%. De låga räntorna har alltså inneburit att föreningen kunnat finansiera övriga kostnadsökningar utan att höja avgiften.

Under 2023 kommer räntekostnaderna öka med ca 600 000 – 700 000 kr beroende på att vi i december 2022 respektive maj 2023 behöver lägga om två av föreningens fyra lån (de övriga två har fortfarande en låg bunden ränta, under 1%). 600 000 kronor motsvarar en årlig avgiftsökning på ca 12% jämfört med idag, men eftersom vi höjer först den 1/3 behöver beloppet vara högre. Vi behöver även täcka andra kostnadsökningar (till exempel stiger priset på fjärrvärme med 8%) och ha ett resultat kvar som innebär att vi kan sätta av för framtida investeringar.

Under de senaste sju åren med oförändrad avgift har vi i genomsnitt haft ett sparande på drygt 250 kr per kvm och år, vilket är väl i linje med rekommenderade tal, och det har givit oss möjlighet att amortera knappt sex miljoner kr på våra lån. Dvs detta är medel vi sparat för framtida investeringar och styrelsen anser att vi bör fortsätta ligga på denna nivå över tid.

MvH
Styrelsen i Brf Sjöstugan, 2022-12-15

Fortsatta fasadarbeten – Onsdag 22 December

Bättring av dilatationsfog kommer utföras på fasaden mellan port 61:an och 59 på bägge sidorna av huskroppen. Detta är ett garantiärende för fasadrenoveringen.

Arbetet utförs av SEHED Fasad AB och kommer utföras mha av taklinor och man kommer fira ner sig mellan balkongerna. Man kommer troligtvis behöva tillträde till terasserna från taket så bli inte orolig om du har någon som hänger utanför fönstret eller någon som går på din uteplats under den här perioden.

Arbetet påbörjas med start 09:00 och förväntas avslutas under dagen.

Har du frågor eller funderingar så hör du av dig direkt till styrelsen på styrelsen@brfsjostugan.se eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan