Fasadrenoveringen 2017-2019

Punkter för den pågående renoveringen av fasaden

  • Den kommande fasadrenoveringen har planerad start i dec 2017 och sträcker sig fram tills våren/sommar 2019.
  • Huset kommer renoveras i 3 delar där man böjar med port 65 och halva huset, sedan resten av huset fram tills port 57. Till sist kommer punkthuset 21:an göras om.
  • Renoveringen görs av JM och ordnas av JM och medlemmar kommer informeras veckovis.
  • Renoveringen bekostas av JM eftersom det är en garantiåtgärd och påverkar inte föreningens ekonomi.

    Löpande uppdatering kommer att finnas under kategori Fasadrenovering