Ventilationsfilter

Byte av ventilationsfilter i lägenheterna (bakom radiatorerna) skall ske varje år. Varje boende ansvarar för att byta filter. Styrelsen delar ut filter. Är man inte hemma läggs filter i tidningshållaren.

Gamla ventilationsfilter fungerar dåligt och den dåliga luften påverkar även dina grannar. Tänk därför på att byta dina ventilationsfilter varje år.