Andrahandsuthyrning

Styrelsen i bostadsrättsföreningen behandlar ansökan om andrahandsuthyrning vid sina månadsmöten. För att andrahandsuthyrning skall godkännas så krävs rimliga skäl och att uthyrningen är tidsbegränsad.
Avgift för andrahandsuthyrning utgår enl. stadgar med 10% av gällande prisbasbelopp på årsbasis. Anmälan skall ske skriftligen och lämnas antingen till ledamot i styrelsen eller i styrelsens postfack på Sickla Allé 59.
Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning via tjänster som Airbnb.