Andrahandsuthyrning

Styrelsen i bostadsrättsföreningen behandlar ansökan om andrahandsuthyrning vid sina månadsmöten. För att andrahandsuthyrning skall godkännas så krävs rimliga skäl och att uthyrningen är tidsbegränsad.

Avgift för andrahandsuthyrning utgår enl. stadgar med 10% av gällande prisbasbelopp på årsbasis.

Anmälan skall ske skriftligen och lämnas antingen till ledamot i styrelsen eller i styrelsens postfack på Sickla Allé 59. Skriv ut och fyll i blanketten och skicka till styrelsen.

Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning via tjänster som Airbnb.