Beställ nyckelbricka

    Nyckelbrickor fungerar för våra portar, soprum samt in- och utpassering genom garageporten.
    Fungerar EJ för dörrar från huset till garaget.

    * Kostnad för nyckelbrickor läggs på nästa hyresavi.
    * Nyckelbrickor läggs i postfacket.