Städdag – SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

Vi har vårstädningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi
städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande: Arbetsuppgifter kommer att delas ut. tex

  • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården
  • Rensa stuprör
  • Kratta
  • Sopa

Vi har beställt en container som kommer att stå vid 65 från fredag till söndag.
OBS Inga el-sopor eller miljöfarligt avfall.

Efter väl utfört arbete vid ca kl 12.00 bjuder föreningen på dryck och fika.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Elarbeten i garaget 30/3 – Strömlöst 08:00-14:00

Den 30/3 genomförs elarbeten i garaget vilket innebär att delar av garaget kommer vara utan ström under tiden 08:00 – 14:00.

Förutom att det blir mörkt i garaget kan det innebära att du behöver använda nyckel för att komma in. Tänk då på att det är källarnyckeln som behövs, inte den vanliga nyckeln till din entré.

Garageporten kommer att ställas upp.

Mvh

Styrelsen, BRF Sjöstugan & Garageföreningen

Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 25 maj 2023 kl 19.00 i Dieselverkstaden, Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 mitt emot Urban Deli.
https://dieselverkstaden.se/lokaler/lamberts-horna/

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2023-04-17. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 där du kommer in med dongel och kod eller via e-post till styrelsen@brfsjostugan.se. Du kan även använda kontaktformuläret.

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

MvH
Styrelsen för Brf Sjöstugan

Sickla 2023-03-22

Injustering av radiatorer

Vi har under helgen 20-21 oktober besökt alla lägenheter, med ett par undantag, för en översyn av termostater och ventiler på samtliga radiatorer.
Nu ska grundförutsättningarna finnas för att alla ska kunna få värme i elementet samt höja temperaturen ytterligare några steg – du kan nu vrida förbi 3:an och vidare. Vi vill tacka för att ni tog er tid att vara hemma under denna helg eller ställde dörren i serviceläge!

Har du fortfarande kalla element och inomhustemperaturen bör vara högre? Prova först att vrida upp termostaten förbi 1, 2, 3 och vidare upp till max. Avvakta ett par timmar och se om temperaturen stiger. Justera ner om det blir för varmt. 3 ska motsvara ungefär 19 grader.

Är elementen kalla men röret som leder in i elementet under termostaten varmt? Kontakta oss i styrelsen för att se om ytterligare justering av radiator behöver göras.

Om elementen fortfarande är kalla och även röret så behövs
det troligen göras en justering i själva stammen – något vi överlåter till vår fastighetsförvaltare WIAB. Kontakta oss direkt så kan vi bättre
koordinera en insats för flera boende på samma gång!

Om du inte har fått besök för injustering hör gärna av dig så vi kan titta på detta innan vintern kommer på riktigt.

För att nå oss mailar du direkt till styrelsen@brfsjostugan.se eller använder dig av formuläret här på webbplatsen.