Årsstämma 2021

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2021 kl 19.00

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras digitalt med möjlighet till poströstning.

Se bilaga 11 (sida 3) i kallelsen för mer information om hur du ansluter till den digitala stämman.

Ladda ner kallelsen här
Ladda ner årsredovisningen här

Utbildning hjärt och lungräddning

Snart får vi en defibrillator/hjärtstartare utanför Sickla allé 59 gårdssidan.
Vi kommer därför via HLR-Teamet erbjuda ett utbildningstillfälle för alla som är intresserade (max 14 deltagare). Vi har även gått ut med inbjudan i vår Facebook grupp.
Vi ses Tisdag 31/5 18:00 i Styrelserummet/Gillestugan på Sickla allé 57, 1 tr ner.
Tidsåtgång: 1-2 h
Anmäl genom att skicka in ett mail till styrelsen. Anmäl dig endast om du är säker på att du kan delta så att vi kan fylla så många platser som möjligt.
• Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp.
• Hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR). Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar.
• Deltagaren får lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge.
• Vi kommer visa man hjälper till vid luftvägstopp (föremål i halsen).
• Samtliga deltagare får ett intyg efter genomförd utbildning.
MvH
Styrelsen

Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2022 kl 19.00 i Dieselverkstaden, Musik och Danssalen.

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-04-26. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till: Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 (man kommer in i porten via garaget eller via förrådsgångarna; porten kan även låsas upp med nyckeln som går till källardörrarna) eller via e-post till: styrelsen@brfsjostugan.se

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

MvH
Styrelsen för Brf Sjöstugan

Sickla 2022-04-15

Gårdsstädning – Söndagen 24 april kl. 10:00

Vi har gårdsstädning tillsammans med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa gemensamma ytor skall vi göra följande:

  • Sopa upp grus på belagda ytor
  • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården
  • Olja in blomlådor och utemöbler
  • Plantera blommor
  • Iordningställa nya odlingslådor

Efter väl utfört arbete bjuder Brf Tryckeriet på fika och grillad korv.

En container kommer att finnas uppställd på Sickla Allé 65 från fredagen 22 april till måndag 25 april. I container får endast grovsopor slängas, EJ farligt avfall som t.ex: Bildäck, hushållsapparater, datorer, batteridrivna leksaker, färgburkar, vätskor, glödlampor och lysrör, armaturer, vitvaror, batterier.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan