Höststädning

SÖNDAGEN DEN 8 NOVEMBER KL 10:00

Vi har höst-städningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar – nu med ökat avstånd.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande:

  • Bära in utemöbler.
  • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården.
  • Rensa stuprör.
  • Kratta löv, grus
  • Dammsuga gångar mellan garage och bottenvåning
  • Tvätta glas på entrédörrar

En container för grovsopor kommer att finnas på plats.

Efter väl utfört arbete bjuder föreningen på corona-anpassad mat och dryck.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Information om BRF Tryckeriets fasadrenovering

Arbetet med att byta ut fasaden på BRF Tryckeriets hus kommer att starta i månadsskiftet mars/april. Dessförinnan kommer JM att montera byggnadsställningar och göra andra förberedande arbeten.

Arbetet kommer att ske på en sida av huset i taget, d v s mot Sickla Alle/Järlaleden och kortsidan vid Hilti (Etapp 1) respektive mot innergården och kortsidan mot Daggkåpan (Etapp 2).

Etapp 1 påbörjas i mars 2021 och avslutas preliminärt i januari 2022.

Etapp 2 påbörjas preliminärt i januari 2022 och avslutas i december 2022.

JM kommer att ha byggbodar på gräsmattan mellan sushirestaurangen och Järlaleden.

På trottoaren på kortsidan framför Hilti kommer tre träd att tas ner och en lyktstolpe att tas bort (detta kommer att återställas) och JM kommer att ha en bygghiss m.m. här.

Det kommer inte att vara något tält på gräsmattan, som vid Sjöstugans fasadrenovering. Det kommer att vara en del avspärrningar.
Och stundtals en del störande ljud.

JMs ordinarie arbetstider är 07:00 – 16:00 på vardagar.

Saknar du din cykel? Barnvagn? Pulka?

Detta har hänt!

20-21 augusti – samtliga cyklar, pulkor, sparkcyklar, snowracers, skidor, barnvagnar och krukor som stod i något av föreningens gemensamma utrymmen, inomhus och utomhus, lappades. Denna lapp uppmanade ägaren att ta bort lappen om objektet skulle lämnas orört.

8 oktober – samtliga objekt som hade lappen med uppmaningen kvar samlades i stora cykelförrådet i garaget. Det gick även ut en uppmaning i nyhetsbrev och Facebook-grupp att kolla om något man äger saknades och att det i så fall kunde återfinnas i förrådet och återföras till önskad plats.

Vad händer nu?

8 februari – samtliga objekt som samlades ihop i förrådet och som fortfarande har lappen kvar kommer att skänkas bort eller slängas.

Vad behöver du göra?

  • Dubbelkolla att du har koll på dina grejer.
  • Använd de gemensamma utrymmena till de saker du använder frekvent.
  • Förvara säsongsföremål i ditt källarförråd, detta för att lämna plats för andra boendes frekvent använda grejer.
  • Aldrig förvara föremål i trapphuset! Trapphuset är din och dina grannas utrymningsväg, samt er räddningsväg. Låt aldrig dina grejer hindra framkomligheten eller utgöra en fara för andra.

MvH
Styrelsen, BRF Sjöstugan

Cykelrensning

Det är många cyklar som inte används och tar upp plats. Nu rensar vi i barncykel- och barnvagnsförråd samt de stora cykelrummen.

Vi har i dagarna lappat samtliga cyklar. Ta bort lappen om du vill att den ska vara kvar. Övriga cyklar kommer att tas undan och förvaras i 3 månader för att sedan forslas bort.

Med vänlig hälsning,
BRF Sjöstugan