Energieffektivisering

Styrelsen söker Dig som är intresserad av och kanske kunnig i frågan om energieffektivisering av fastigheter. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med en extern konsult (sakkunnig) och någon från styrelsen.

Vi hoppas att gruppen kan ta fram ett förslag till nästa stämma (maj 2022) där vi kan ta beslut hur vi kan optimera vår energiförbrukning i framtiden.

Skicka in din intresseanmälan till styrelsen@brfsjostugan.se eller direkt via kontaktformuläret.

Motioner till samfälligheter

Hej!

De samfälligheter som BRF Sjöstugan är delakaktiga i, Sickla allé garagesamfällighet och Sickla allé vägsamfällighet, önskar få in motioner till sina stämmor.

Sista inlämningsdag 2021-07-31

Maila styrelsen@brfsjostugan.se eller lägg på föreningens brevlåda på Sickla allé 59.

Mallar ni kan använda finns att hämta på föreningens hemsida
Mall för motion, Vägsamfällighet
Mall för motion, Garagesamfällighet

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Garagestädning – Torsdag 15 juli 08:00-16:00

Garagestädning kommer att ske Torsdag 15 juli 08:00-16:00

Vi ber dig att flytta din bil under denna tid för att kunna rengöra hela garaget.
Om din bil står kvar är det inte bara din plats som blir ostädad utan även dina grannars.

Vi påminner samtidigt om skyldigheten att flytta bilen vid städning av garaget, samt att det inte är tillåtet att förvara något annat än ett fordon på den förhyrda parkeringsplatsen.

Vid frågor maila info@coreclean.se

Påminnelse – Viktig info till alla medlemmar inför kvällens digitala stämma

Vi i styrelsen är glada att meddela att vi genom vår ekonomiska förvaltare Nabo, fått möjligheten att erbjuda digital närvaro på stämman den 19/5. Stämman kommer att genomföras i en app som heter Percap.

Detta behöver du göra INFÖR stämman:
• Ladda ner appen här percap.se/invite – gör det redan idag! Ju fler som gjort det på förhand, desto snabbare kommer stämman kunna starta. Finns även för datorn/webbläsaren.

Delta på mötet genom videokonferens via Google Meet.
Här är länken till videomötet: meet.google.com/hwv-iehw-uyg .
Länken kommer också finnas tillgänglig i Percap-appen.

Detta behöver du göra PÅ stämman:
• Slå av mikrofonen i videokonferensverktyget eftersom bakgrundsbrus- och ljud från flera håll avsevärt försämrar kvaliteten på mötet
• När du har en fråga eller vill framföra något – slå på mikrofonen eller skriv i chatten
• I appen kommer du att kunna följa dagordningen och kommer att få möjlighet att rösta när det är dags för stämman att fatta något beslut.

Tips för bästa användarupplevelse:
• Om du har tillgång till både dator och telefon så är det smidigast att köra videomötet på datorn och använda Percap-appen i telefonen för att följa dagordningen och rösta. Då behöver du inte växla mellan appar.

Medlemmar loggar in i appen med BankID, vilket garanterar att de närvarande är röstberättigade medlemmar. Om du vill att någon annan ska kunna logga in i ditt ställe så behöver du lämna en fullmakt. Fullmakten behöver vara daterad och underskriven och ska lämnas till styrelsen senast den 18/5.

Medlemmar som är juridiska personer eller saknar svenskt personnummer behöver också lämna fullmakt, eftersom det behövs ett personnummer för att kunna logga in med BankID.

Närvaroregistrering öppnar i appen ca 20 minuter innan stämman börjar.

Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Årsmöte 2021

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2021 kl 19.00

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras digitalt med möjlighet till poströstning.

Se bilaga 11 (sida 3) i kallelsen för mer information om hur du ansluter till den digitala stämman.

Ladda ner kallelsen här
Ladda ner årsredovisningen här