Motioner till samfälligheter

Hej!

De samfälligheter som BRF Sjöstugan är delakaktiga i, Sickla allé garagesamfällighet och Sickla allé vägsamfällighet, önskar få in motioner till sina stämmor.

Sista inlämningsdag 2021-07-31

Maila styrelsen@brfsjostugan.se eller lägg på föreningens brevlåda på Sickla allé 59.

Mallar ni kan använda finns att hämta på föreningens hemsida
Mall för motion, Vägsamfällighet
Mall för motion, Garagesamfällighet

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Garagestädning – Torsdag 15 juli 08:00-16:00

Garagestädning kommer att ske Torsdag 15 juli 08:00-16:00

Vi ber dig att flytta din bil under denna tid för att kunna rengöra hela garaget.
Om din bil står kvar är det inte bara din plats som blir ostädad utan även dina grannars.

Vi påminner samtidigt om skyldigheten att flytta bilen vid städning av garaget, samt att det inte är tillåtet att förvara något annat än ett fordon på den förhyrda parkeringsplatsen.

Vid frågor maila info@coreclean.se

Påminnelse – Viktig info till alla medlemmar inför kvällens digitala stämma

Vi i styrelsen är glada att meddela att vi genom vår ekonomiska förvaltare Nabo, fått möjligheten att erbjuda digital närvaro på stämman den 19/5. Stämman kommer att genomföras i en app som heter Percap.

Detta behöver du göra INFÖR stämman:
• Ladda ner appen här percap.se/invite – gör det redan idag! Ju fler som gjort det på förhand, desto snabbare kommer stämman kunna starta. Finns även för datorn/webbläsaren.

Delta på mötet genom videokonferens via Google Meet.
Här är länken till videomötet: meet.google.com/hwv-iehw-uyg .
Länken kommer också finnas tillgänglig i Percap-appen.

Detta behöver du göra PÅ stämman:
• Slå av mikrofonen i videokonferensverktyget eftersom bakgrundsbrus- och ljud från flera håll avsevärt försämrar kvaliteten på mötet
• När du har en fråga eller vill framföra något – slå på mikrofonen eller skriv i chatten
• I appen kommer du att kunna följa dagordningen och kommer att få möjlighet att rösta när det är dags för stämman att fatta något beslut.

Tips för bästa användarupplevelse:
• Om du har tillgång till både dator och telefon så är det smidigast att köra videomötet på datorn och använda Percap-appen i telefonen för att följa dagordningen och rösta. Då behöver du inte växla mellan appar.

Medlemmar loggar in i appen med BankID, vilket garanterar att de närvarande är röstberättigade medlemmar. Om du vill att någon annan ska kunna logga in i ditt ställe så behöver du lämna en fullmakt. Fullmakten behöver vara daterad och underskriven och ska lämnas till styrelsen senast den 18/5.

Medlemmar som är juridiska personer eller saknar svenskt personnummer behöver också lämna fullmakt, eftersom det behövs ett personnummer för att kunna logga in med BankID.

Närvaroregistrering öppnar i appen ca 20 minuter innan stämman börjar.

Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Årsmöte 2021

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2021 kl 19.00

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras digitalt med möjlighet till poströstning.

Se bilaga 11 (sida 3) i kallelsen för mer information om hur du ansluter till den digitala stämman.

Ladda ner kallelsen här
Ladda ner årsredovisningen här

Information Golvläggning, Parkeringsgarage Hall B

Information till innehavare av p-plats Hall A. Hall A kommer ej beröras.

Golvläggning kommer att ske i parkeringsgaraget under vecka 18–20, 2021 (3/5 tom 21/5). Arbetet kommer att ske med plastmassa av acrylplast (MMA) vilket innebär att lukt kommer att förekomma under själva golvläggningsarbetet.

Extra fläktar monteras så att undertryck uppstår och luften sugs ut i ventilationstrummorna utefter väggarna. Lukten är helt ofarlig men stark och kan upplevas lite obehaglig om man vistas i eller omkring arbetsområdet.

Vid direkt oro eller dylikt så lämna garaget och ta frisk luft.
Personer som vet om att man är extremt känsliga för lukter bör inte vistas i garaget.

Lukten är ofarlig och uppsatt gränsvärde för MMA är 50 ppm/m³.
Se Arbetsmiljöverket AFS 2005:18.

• Arbete sker mellan ca. 07.00–20.00 varje vardag.
• Mellan 08.00–17.00 kan Era bilar vara instängda eller Ni kommer inte kunna köra in och parkera.
• Bilarna kommer alltid att kunna nås före kl. 08:00 och efter 17:00 varje dag samt alla helgdagar.
• Vi spärrar alltid av körbanan vartefter vi jobbar oss utåt mot in-& utfart. Då är all trafik över den ytan omöjlig då golvet är ohärdad och risk för skador på Era bilar kan ske. Härdtiden för färdig lagt golv är 1 timme.
• Finns det inga avspärrningar är Ni alltid tillåten att passera, parkera eller hämta Er bil.
• Finns avspärrningar vänta på OK – tecken eller dylikt när Ni närmar Er arbetsplats eller behöver köra över kablar eller att en slipmaskin måste flyttas för att Ni ska komma fram. Kör varsamt och var rädda om arbetarna.

Notera att inga bilar behöver flyttas från parkeringsplatserna då bara körbanan ska åtgärdas. Vi förstår att det kan bli störningar och tidsförluster för att Ni måste planera Er tillgång till bilarna men både hoppas och tror att detta löses med sunt förnuft och kommunikation.

Bilar och parkeringarna är alltid tillgänglig för in- och utfart före kl. 08.00 och efter 17.00!

Vid ev. frågor eller mer information vänligen kontakta:
Martin Blomqvist ESGARD INC. AB 073-382 32 00
Hans Hübenette, VD, Industrigolv Hudiksvall AB 070 – 565 39 48
Markus Persson, Arbetsledare på plats, Industrigolv Hudiksvall AB 073 – 087 35 68