Leverantörer


Här hittar du våra leverantörer.

Hem och fastighet
Sköter vår ekonomiska förvaltning. Hit kan du vända dig om du få problem med fakturor gällande föreningens månadsavgift.

WIAB
Vår fastighetsskötare.

Comhem
TV, telefoni och bredband, boende har tillgång till TV basutbud i föreningens månadsavgiften.

Ownit
TV, telefoni och bredband, 100mb uppkoppling ingår i föreningens månadsavgiften.

KEAB
Sköter städning av våra trapphus.

Nacka Lås och Larm
Nycklar och lås.

Nacka Energi
Tillhandahåller elnätet i fastigheten.

Elfströms
Utför skötsel av utemiljön och gården.

Suez recycling
Återvinning och sopor.

Kone
Service på hissarna.

Miljöbelysning
LED lampor / LED belysning inne och ute.