Beställ nyckelbricka

Sen December 2023 gäller de vita nyckelbrickorna till era portar även för in- och utpassering genom garaget.

Garagets gamla nyckelbrickor (ofta svarta) gäller fortsättningsvis endast för dörrarna från föreningarna till garaget. Dessa brickor kan ej längre beställas.  Har du ingen fungerande behöver du använda nyckel. Framöver kommer även detta system bytas ut till använda de vita nyckelbrickorna.

Du beställer nyckelbricka till porten eller in/utpassering genom garage här.
(Endast för BRF Sjöstugan). Medlemmar i övriga förening vänder sig till respektive förening.