Protokoll från årsstämmor

Här hittar man protokoll från vår årsstämmor

Årsstämma protokoll 2023

Årsstämma protokoll 2022

Årsstämma protokoll 2021 Bilaga 1

Årsstämma protokoll 2020

Årsstämma protokoll 2019

Årsstämma protokoll 2018

Årsstämma protokoll 2017

Årsstämma protokoll 2016

Årsstämma protokoll 2015

Årsstämma protokoll 2014

Årsstämma protokoll 2013

Årsstämma protokoll 2012

Årsstämma protokoll 2011

Årsstämma protokoll 2010

Årsstämma protokoll 2009

Årsstämma protokoll 2008

Årsstämma protokoll 2007

Årsstämma protokoll 2006