Vanliga frågor

Alla lägenheter ska ha en bostadspärm med skötselanvisningar.

Du kan även ladda ner den här Skötselanvisningar 2019

Kopior på nycklar till cylinderlåsen, din ytterdörr och de gemensamma utrymmena kan beställas av styrelsen och hämtas ut hos Great Security (tidigare Nacka Lås och Larm). Skicka en bild på nyckelns huvud så beteckningen syns till nycklar@brfsjostugan.se

Överlåsnyckel och nyckel till brevlåda kan du själv göra hos Great Security (tidigare Nacka Lås och Larm)

Beställning av nya namnskyltar till postfack och tidningfack kan även göras till nycklar@brfsjostugan.se

Nyckel till bokning av tvättstuga kan beställas av Miele. Läs mer här.

Garageplats vid inflyttning
Garaget sköts av Garageföreningen och det är till de som du ska vända dig om du behöver hjälp med något som rör garaget.
Garageplats övergår inte automatiskt från den tidigare lägenhetsinnehavaren när lägenheter byter ägare, utan nytt kontrakt måste tecknas med Apcoa. Du hittar kontaktinfo under leverantörer.

Ansök om garageplats

Motorcykel och moped
Det finns inte särskilda platser för tvåhjuliga motorfordon. Du får hyra en vanlig parkeringsplats. Tvåhjuliga motorfordon få inte förvaras i andra utrymme. T.ex under garagerampen i cykelrummet. Brandsäkerhet tillåter inte det på grund av förutsättningen för ventilationen och antal dörrar.

Parkering
Här finner du du karta över parkeringar i Nacka Kommun
Parkeringskarta

Vid Sickla Allé 1 (utanför Sushi restaurangen) finns betalparkering likaså utanför Sickla Allé 57 – 65 samt Sickla Allé 21.

TV
Föreningen är ansluten till Kabel-TV via Tele2 (fd. Comhem). Ett bas­utbud ingår i månadsavgiften. Önskas utökat utbud och digital tjänster via Kabel-TV kontaktar du Tele2. Ownit kan förse dig med TV via bredband.

Bredband
Föreningen har tecknat ett föreningsavtal med Ownit. Det innebär att alla lägenheter har tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit i båda riktningarna. I vårt avtal med Ownit ingår att du också kan beställa IP-telefoni utan fast månadskostnad. Ownit försåg alla med egna routrar när vi kopplade upp oss mot deras bredband. Men om din router skulle sluta fungera, som de kan göra efter några år, kan du köpa en ny via Ownit eller köpa en annat märke från närmaste elektronikaffär.

Telefoni
Vi har även de gamla Telia jacken för telefoni vill du ha Telia abonnemang kontakta Telia för hur man går tillväga. IP telefoni finns annars att tillgå via Ownit och B

Felsökning
Styrelsen kan inte engagera sig i tekniska ärenden med problem gällande anslutning så länge router/switch och ansluten enhet (tv, dator, mobil) inte har uteslutits som felkälla. Testa därför alltid alternativ router och/eller dator men kontakta alltid i första hand operatören.

Kända fel och störningar brukar oftast annonseras hos respketive operatörs driftstatus sida och kan många gånger förklara tillfälliga avbrott i tjänsten.

OwnIt driftstatus
https://www.ownit.se/kundservice/driftstatus

Tele2 (fd Comhem) driftstatus
https://www.tele2.se/kundservice/drift-och-felsok

Vi har en tvättstuga på Sickla Allé 21.

Du hittar mer information här https://brfsjostugan.se/tvattstugan/

Matavfall
Påsbehållare ska finnas i alla lägenheter. Påsar finns på tex ICA och Willys. Det finns 4 st bruna matavfallskärl i soprummet på 21:an och 3 st i soprummet på 65:ans gavel. Matavfallet töms varje torsdag. Läs gärna matavfallsbroschyren.

Hushållssopor
För vanliga hushållssopor knyt ihop din påse ordentligt. Om den läcker kostar det mer för oss för att göra rent. Inget glas eller plåtburkar.

Tidningar
Det finns en särskild behållare för tidningar, tidskrifter och reklamtrycksaker. Häll ut tidningarna hellre än att lägga dem i påsar. Och bara papper – ingen plast och inga kuvert med plastfönster. Och ingen kartong eller wellpapp. Inga böcker med hårda pärmar. Och framförallt inga hushållssopor.

Kartong och wellpapp
Här är det viktigt att trycka ihop eller skära ner kartongerna. Vi får nämligen betala för sopornas volym och det är onödigt att betala för luft. Dessutom blir kärlet fullt snabbt.

Glas
Sorteras i klart och färgat och lägg gärna bort metalllock / kapysler i metallåtervinningen.

Metall
Här slänger man metallavfall plåtburkar, kapsyler, lock o.s.v.

Batterier
För batterier har vi en särskild batteriholk.

OBS! Det här får vi inte lämna i soprummet:

Vända dig till de närmaste återvinningsstationer
Nacka återvinningsstation
Stockholms återvinningsstation

Glödlampor
Nacka kommun har batteri, glödlampsinsammlings stationer på ICA i Sickla.

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall ska lämnas till miljöstation. Den närmaste finns hos . Hit hör t ex lacknafta, färger och andra kemikalier. Bilbatterier ska också till miljöstation.

Elektronik
Alla sorters elektronikavfall få inte lämnas i soprummet. Vända dig till närmaste återvinningscentral.

Byggnadsmaterial
Byggnadsmaterial efter renoveringar eller andra byggnationer lämnas direkt till återvinningsstation.  Om du har hyrt in någon yrkesman så ska han ta hand om överblivet material – det ingår normalt i det avtal du bör göra. Om du jobbar själv så får du också ta hand om det själv.

Flyttsopor
När man flyttar brukar det normalt bli en hel del över. Det kan vi tyvärr inte ta hand om som grovsopor. Det måste du frakta bort själv.

Vitvaror
När det gäller kylskåp och andra skrymmande hushållsmaskiner finns ett avtal i branschen att den som säljer en ny apparat måste ta hand om den gamla. Passa på att få din gamla hämtad när du köper ny.

Apotekets produkter
Mediciner och gamla febertermometrar lämnas på apoteket.

Övrigt
Andra sopor som du inte vet vad du ska göra med? Läser mer på Nacka kommuns hemsida om avfall.

Barnvagnar och cyklar får INTE förvaras i trapphus på grund av säkerhet vid tex brand. Barnvagnar får förvaras i de rum som det står "Barnvagnar / Barncyklar" på. Cyklar och barnvagnar kan även förvaras i det stora rummet under garagerampen.

Sickla allé 59
131 65 Nacka

styrelsen@brfsjostugan.se

Ventilationssystemet
Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ut luften från badrum, wc, kök och klädkammare. Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via tilluftdon i sov- och vardagsrum. Innan luften når rummet förvärms och filtreras den bakom radiatorerna.

Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att “timern” på spiskåpan vrids upp till önskat tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. Går bra att diska i maskin.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Detta innebär att vid låga utetemperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönstren. Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetempereraturer.

Tilluftdonen
Vi har ventilationssystemet Easy-Vent som är ett luftdon för ventilation av bostäder med frånluft- och självdragssystem. Luftdonet är en separat tilluftsenhet med filter monterad bakom element (radiator) i vardagsrum och sovrum. Från luftdonet går en kanal genom ytterväggen som mynnar i ett fasadgaller på byggnadens utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fönsterbleck.

Uteluft leds in i luftdonet via fasadgallret och väggkanalen. Vid inloppet till luftdonet finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften strömmar in i luftdonet och följer utmed elementets baksida. Kontakten med elementets varma yta gör att uteluften förvärms innan den släpps ut vid elementets överkant. Rummet tillförs därmed behagligt tempererad och filtrerad friskluft. Den nya luften strömmar naturligt genom bostaden och fångar upp föroreningar på sin väg mot frånluftsventiler i WC / badrum, ibland klädkammare samt kökskåpa. Där sugs den förbrukade luften ut.

Renslucka
Det är viktigt att rensluckan som sitter ovanpå luftdonet är placerad rätt och är ordentligt fastsatt på luftdonet.

Frisk luft med regelbundna byten
Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hämmar det viktiga tillflödet av friskluft. Vi byter filtret en gång per år oftast i augusti.

Lätt att byta filter
Lyft av rensluckan och dra upp filtret.
För ner det nya filtret i öppningen. Se till att filtrets ram är vänd mot rummet och att filtret lutar mot dig. Se till att filtret ligger rätt i nedre skåran. Öppna luckan nedtill och känn med fingret så förstår du. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast.

Vid stopp i avlopp kan man först givetvis själv som boende rensa rör / vattenlås som man kommer åt genom att plocka isär de olika delarna. För stopp längre ner kan man testa spola varmvatten under en längre period samt låta en diskmaskinstabellet lösas upp långsamt.

Fungerar inte detta så kan boende beställa spolning av rören. Vi har tidigare anlitat oss av https://spolosug.se/ och https://www.spolarent.se/

Dessa firmor ska även kunna gå in med kamera i rören för att avgöra var stoppet ligger. Ligger stoppet innan för medlemmens väggarna eller i röret till huvudstammen så står medlemmen för kostnaden. Ligger stoppet i huvudstammen står föreningen för kostnaden.

Här är några saker du kan göra eller kontrollera själv

 1. Mät inomhustemperaturen. Mitt i rummet på ungefär 1½ meter. Temperaturen bör ligga mellan 20-22 grader.
 2. Har du ett fönstret på glänt eller stängt av ett element så påverkar det temperaturen i resten av lägenheten eftersom frisk luft sugs in bakom element för att sugas ut via ventil i badrum, klädkammare och kök.
 3. Har vissa element avstängda eller lågt ställda påverkar det även temperaturen i övriga rum eftersom luften sugs ut från under fönstrerna och dras till kök, garderob och badrum.
 4. Mät temperatur på radiator. Även om elementet känns kallt så bör det vara ~27 grader vid utomhustemperatur 10 grader och ~34 grader vid utomhustemperatur 5 grader.
 5. Se över termostat
  Bör minst stå på 3 men kan dras vidare upp till 6 (observera att det finns ingen markering för 4,5,6)Vid möjlighet skruva av termostat (finns en plastplupp som kan losssas som låser termostaten). Motionera piggen som sitter där (ibland kan den ärja och fastna i stängt, delvis öppet, eller öppet läge)
 6. Se över friskluftsfilter.Filter ska vara rätt installerat dvs det ska ligga nära väggen i nedkant och luta mot lägenhet i överkantFilter får inte vara vikt/väckat eller trasigt.
  Nya filter lämnas ut årligen. Locket till filterbehållaren ska vara ordentligt stängt.
  Se till att filterbehållaren inte är öppet i nederkant men dock öppnas under sommaren.
 7. Under hösten (Oktober-November) är det störst fluktation i utomhustemperatur och med tanke på trögheten i värmesystemet så hinner inte alltid värmen ikapp kylan. Om du har tex. en soffa framför elementet kommer luften runt termostaten bli uppvärmd snabbare och termostaten kommer inte släppa in varmvatten i samma utsträckning.
 8. Har du kallras vid elementet kan det bero på att dina ventiler (kök, garderob, badrum) suger ut för mycket luft. Kontrollera att ventiler inte har skruvats på, kontrollera att du har en spiskåpa (fläkt ej tillåtet). Kontrollera att spiskåpans timer fungerar och kontrollera att ventilen stänger sig helt när du stänger av timern.

Har du fortfarande för kallt eller varmt hör av dig till styrelsen.

Byte av ventilationsfilter i lägenheterna (bakom radiatorerna) skall ske varje år. Varje boende ansvarar för att byta filter. Styrelsen delar ut filter. Är man inte hemma läggs filter i tidningshållaren.

Gamla ventilationsfilter fungerar dåligt och den dåliga luften påverkar även dina grannar. Tänk därför på att byta dina ventilationsfilter varje år.

Du får ha kolfilterfläkt eller en fläkt som är anpassad för centralventilation (dessa brukar bara ha en ventil som öppnas). Brukar även gå under namnet fläktkåpa. Det sistnämnda rekommenderas.

Du får inte ha en traditionell fläkt med motor som suger ut matoset. Det stör centralventilationen och det kan trycka ut oset i andra lägenheter.

För mer omfattande renoveringar vill vi att ni fyller i och skickar in detta formulär https://brfsjostugan.se/renovering/

Vi har möjlighet att hyra lokal hos grannförening Brf Ångslupen i mån av plats och tillgänglighet.

Lokalen som finns på Sickla Allé 37 är utrustad med litet kök, en toalett och handfat. Det finns porslin för 36 personer; bestick, tallrikar, vin och dricksglas, kaffekoppar och muggar, kaffebryggare, vattenkokare och microvågsugn.

Lokalen har tre bord och 24 stolar. Det finns även ett extrabord samt 17 stolar att tillgå. Man bör ej vara över 45 personer samtidigt i lokalen.

Bokning och förfrågningar sker till  Leif Lingbert, 070-888 00 04.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen behandlar ansökan om andrahandsuthyrning vid sina månadsmöten. För att andrahandsuthyrning skall godkännas så krävs rimliga skäl och att uthyrningen är tidsbegränsad.

Avgift för andrahandsuthyrning utgår enl. stadgar med 10% av gällande prisbasbelopp på årsbasis.

Anmälan skall ske skriftligen och lämnas antingen till ledamot i styrelsen eller i styrelsens postfack på Sickla Allé 59. Skriv ut och fyll i blanketten och skicka till styrelsen.

Styrelsen godkänner inte korttidsuthyrning via tjänster som Airbnb.

Gå gärna med i vår Facebook grupp. Endast för medlemmar.
https://www.facebook.com/groups/brfsjostugan/

Du måste söka eget bygglov för inglasningen. Det som styrelsen har som krav är att inglasningen ska passa in med byggnaden, med detta menar vi att ramen ska vara vit och glasen ska vara klara. Hel eller halvinglasning kan väljas.

Vi vill även påpeka att den entreprenör du anlitar ska skydda interiören i hissen och trapphuset, förslagsvis med någon form av byggpapp om transport sker i hissen. Även att material, förpackningsmaterial, verktyg eller diverse inte får förvaras i trapphuset eller gemensamma utrymmen i fastigheten.

Ytterdörren är något som boende och föreningen delar ansvar för.
Vi vill inte att vi måste be någon att återställa när man har spenderade mycket pengar på att försöka förbättra sitt boende

Att tänka på om du vill byta dörr

 • Du måste kunna behålla samma lås.
 • Färg och utseende ska vara snarlik ursprungsdörren.
 • Dörren måste möta eller överträffa brandreglerna för lägenhetsdörrar.
 • Är du osäker kontakta styrelsen

Vi är mån att alla förstår hur man hjälper med brandsäkerhet. Läs gärna denna PDF från Räddningsverket.

Ladda ner den här