Byte av passersystem

Vi vill bara göra dig uppmärksam på att bytet till ett nytt passersystem, som avhandlades på årsstämman, har nu påbörjats. Installationen görs av Denckert Installationer och det är deras personal du kommer se i trapphuset under den närmsta tiden.

När nya systemet tas i bruk kommer nuvarande koder fortsätta fungera som vanligt tills att personuppgifter, telefonnummer har samlats in och donglar har delats ut till samtliga boende.

Vi återkommer med mer information inom kort. Har du frågor kontaktar du styrelsen på styrelsen@brfsjostugan.se eller använd kontaktformuläret.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Viktigt! Garantibesiktning fasadrenovering

Den 13 September, 2 år efter avslutad fasadrenovering, kommer en garantibesiktning utföras av JM och besiktningsman (Bispgård).

Tillsammans kommer vi att gå igenom tidigare/nya anmärkningar, följa upp att de åtgärdats eller se till att det finns en plan för åtgärd.

Vi vill samtidigt passa på att fånga upp eventuella problem som Ni boende har uppmärksammat. Det kan röra sig om exempelvis puts som har lossnat, sprickor i fasad eller fogar, missfärgningar eller omålad träpanel. Ta gärna en extra titt på din uteplats/balkong/terrass. Titta även i filterlådan bakom elementen. Några lägenheter har haft intryckta luftrör vilket gjort det svårt/omöjligt att byta filter.

Viktigt att ni meddelar oss i styrelsen era observationer senast den 9 September med ditt namn, lägenhetssnummer, kontaktuppgifter och en utförlig beskrivning av problemet. Bifoga gärna foton om möjligt. Du skickar ditt mail till styrelsen@brfsjostugan.se eller använd kontaktformuläret.

Om problemet endast kan observeras från din lägenhet är det viktigt att vi har tillgång till er lägenhet detta datum. Vi meddelar dig om det blir aktuellt.

MvH

Styrelsen
BRF Sjöstugan

Byte av energimätare i fjärrvärmecentral 18-22 juli

För allas kännedom!

Stockholm Exergi kommer att byta energimätare i vår fjärrvärme-central.

Syftet med detta är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.

Under arbetet måndagen den 18/7 t o m fredagen den 22/7 kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till våra fastigheter under ca 15 – 30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrottet!

MvH
Styrelsen
Brf Sjöstugan

Fortsatt problem med larver i häcken på innergården

Föreningen har under året, och förra året, vid flertalet tillfällen behandlat häcken med nematoder för att få bukt med de larver (krusbärsmätare) som äter upp alla blad.

Många larver har dött men långt ifrån alla. Redan nu ser vi att många plantor helt saknar blad och det ser i det stora hela väldigt tråkigt ut.
Krusbärsmätarna har även börjat sprida sig till våra grannar i Tryckeriet och till våra gemensamma odlingslådor. Problematiken med nematodbehandlingen är att det måste göras under rätt förutsättningar. Det ska vara en molnig dag, helst regn, dessutom är behandlingen som mest effektiv vid ett mindre bestånd av buskar.

Vår trädgårdsförvaltare Elfströms var av uppfattningen att behandlingen med nematoder skulle vara framgångsrik för att bekämpa larverna på våra häckar men tyvärr var det inte så.

Deras rekommendation är därför att vi tar bort buskarna helt och hållet. Därefter kommer de att gräva bort rötterna med tillhörande jord under sensommaren för att plantera nya häckar under september/oktober.
Vi har valt att plantera en annan typ av buske som är tät- och snabbväxande och grön året om, och som krusbärsmätare inte är lika förtjusta i.

Vi förstår om detta är tråkiga nyheter men vi anser att det här är den enda vägen framåt om vi i närtid vill ha fina och täta buskar som skyddar mot insyn.

Häckarna kommer att kapas ner redan imorgon 31 Maj.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan