Hösttädning

SÖNDAGEN DEN 8 NOVEMBER KL 10:00

Vi har höst-städningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar – nu med ökat avstånd.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande:

  • Bära in utemöbler.
  • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården.
  • Rensa stuprör.
  • Kratta löv, grus
  • Dammsuga gångar mellan garage och bottenvåning
  • Tvätta glas på entrédörrar

En container för grovsopor kommer att finnas på plats.

Efter väl utfört arbete bjuder föreningen på corona-anpassad mat och dryck.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Information om byggnation runt röklucka

Under vinter och vår 2020 har en gårdsgrupp bestående av medlemmar från både Tryckeriet och Sjöstugan arbetat med att ta fram förslag på hur vi kan ge vår gemensamma gård ett lyft. Det har handlat om allt från växter och odlingslådor till lek och möbler.

Ett av förslagen från Gårdsgruppen var att bygga trädäck/möbler runt våra tre rökluckor. Såhär har vi resonerat:
– Rökluckorna är fula, slitna och skrymmande som de ser ut idag.
– Investering i stationära möbler är dyrt. Med fristående möbler är det risk för stöld.
– Lekställningar är problematiskt ur ett ansvar och försäkringsperspektiv.
– Genom att bygga in rökluckorna döljer vi dem och får samtidigt en plats som kan användas som bord, bänk, lounge och för lek.
– Ritningen/skissen visar en enklare konstruktion med lite spännande vinklar.
– Rökluckan kommer fortfarande gå att öppna.
– Vi föreslår att använda ett  ljust trämaterial som heter Organowood. “OrganoWood® är modifierat med kisel som ger lång hållbarhet och en vacker silvergrå nyans.”

Detta förslag har presenterats för både Tryckeriet och Sjöstugans styrelser som har röstat ja på att bygga in en av rökluckorna till att börja med, den södra luckan som visas på bilden. Arbetet beräknas att göras efter sommaren.

Vi hoppas att dessa kan bli naturliga samlingsplatser för medlemmarna och att de ger vår gård ett lyft även rent estetiskt.

Har du frågor eller funderingar hör av dig till BRF Sjöstugans styrelse!

Hälsningar Gårdsgruppen, Tryckeriet och Sjöstugan

Cykelrensning

Det är många cyklar som inte används och tar upp plats. Nu rensar vi i barncykel- och barnvagnsförråd samt de stora cykelrummen.

Vi har i dagarna lappat samtliga cyklar. Ta bort lappen om du vill att den ska vara kvar. Övriga cyklar kommer att tas undan och förvaras i 3 månader för att sedan forslas bort.

Med vänlig hälsning,
BRF Sjöstugan

Fortsatta renoveringarbeten och bollsporter på innergård

Fortsatta renoveringsarbeten

JM kommer under v24 att påbörja renoveringsarbeten av garagenedfart samt ventilationstrumma. Arbetet kommer att pågå under Juni.

Vi vill passa på att påminna alla föräldrar med bollspelande barn att det inte är OK att spela boll mot garagenedfartens fasad – speciellt nu när vi får en helt ny.

Trivsel och bollsporter på innergård

Vi har fortsatt blivit uppmärksammade på att bollar skjuts in på uteplatser och på fönster.

Detta gäller:

  • Använd gärna mjuka bollar och inte riktiga fotbollar.
  • Vi spelar på längden för att minimera risken att bollar flyger in på uteplatser.
  • Skjut inte mot fasad/väggar – varken husfasad eller garagenedfart.
  • Det är inte tillåtet att vistas på taket till garagenedfarten.

 

Upplysningar från medlemmar inför årsstämma 2020

Styrelsen har fått några skriftliga begäran om upplysningar från medlemmar inför årsstämman 2020. Nedan befinner ni frågorna och svaren:

“Medlem som vill medverka i de ställningstagande som görs av stämman osv”. Vet inte riktigt vad det innebär, men om svaret är ja skall då blad 1 fyllas i och skickas senast den 26 maj? På andra sidan är poströstningen “Dagordning”, förmodar att den samtidigt ska fyllas i.

Det räcker att fylla i sidan ”Dagordning för poströstning”

 

Riksdagens beslut 14 maj 2020 gällande att stämmor kan hållas helt utan fysisk närvaro.

Denna information har inte delgivits till Brf Sjöstugans medlemmar, finns ej på vår hemsida.

I vårt fall gäller regler som faller under Ren poströstningsstämma.

Kommentar: Helt rätt, vi borde kanske ha gjort det men situationen är ny till oss alla. Vi har informerat i kallelsen att vi kommer att hålla stämman utan närvaro för att skydda oss alla.

 

Begäran om upplysning” och förslag:

Enligt tidigare info skulle konsultarvodet för fasadkontroll RISE komma som post under reparationskostnader. Denna är lägre 2019 än 2018. Se not 4.

Svar: Konto 4300 Rep/Underhåll Jemseby El 87.000, Rise 63.000. Färre fakturor från Rise är förklaringen.

 

Under Not 7 står upptaget Förbrukningsmaterial 201.947:- för 2019. Vad är detta?

Svar: Trappbelysning Led 163.000 tvättmaskin 36.000

 

Motion 1 har en avsändare, men motion 2 och framgår det inte vem som skickat dessa, jag undrar vem? Dessutom lite kryptisk skrivna, “Vi har fått in ett antal offerter”, vem är vi?

Avsändaren till Motion 2 och 3 är Per Kilström. På förra årsmötet fick Per K uppdrag att undersöka solceller. Styrelsen har genom Per K fått in ett antal offerter. Styrelsen har inte hunnit utvärdera dessa och kommer att anlita en extern konsult för bedömning.

 

Motion 2 och 3. (Propositioner) Dessa frågeställningar var uppe på förra årsmötet och Per K fick uppdrag att undersöka detta och att styrelsen borde anlita en extern konsult.

Vår uppfattning är att dessa båda är av den digniteten att de ej kan beslutas på en årsstämma med enbart poströstning. Det är alldeles för omfattande att ta ställning till utan mera kött på benen. Vårt förslag är att frågan kan fortsatt utredas med hjälp av extern sakkunnig konsult som skall redovisa resultatet vid ett framtida fysiskt årsmöte där beslut tas av stämman och ej av styrelsen. Motion 2 och 3 skall bordläggas. 

Svar: Noterat, även en möjlig extra stämma till hösten har diskuterats.