Byte av energimätare i fjärrvärmecentral 18-22 juli

För allas kännedom!

Stockholm Exergi kommer att byta energimätare i vår fjärrvärme-central.

Syftet med detta är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.

Under arbetet måndagen den 18/7 t o m fredagen den 22/7 kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till våra fastigheter under ca 15 – 30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrottet!

MvH
Styrelsen
Brf Sjöstugan

Fortsatt problem med larver i häcken på innergården

Föreningen har under året, och förra året, vid flertalet tillfällen behandlat häcken med nematoder för att få bukt med de larver (krusbärsmätare) som äter upp alla blad.

Många larver har dött men långt ifrån alla. Redan nu ser vi att många plantor helt saknar blad och det ser i det stora hela väldigt tråkigt ut.
Krusbärsmätarna har även börjat sprida sig till våra grannar i Tryckeriet och till våra gemensamma odlingslådor. Problematiken med nematodbehandlingen är att det måste göras under rätt förutsättningar. Det ska vara en molnig dag, helst regn, dessutom är behandlingen som mest effektiv vid ett mindre bestånd av buskar.

Vår trädgårdsförvaltare Elfströms var av uppfattningen att behandlingen med nematoder skulle vara framgångsrik för att bekämpa larverna på våra häckar men tyvärr var det inte så.

Deras rekommendation är därför att vi tar bort buskarna helt och hållet. Därefter kommer de att gräva bort rötterna med tillhörande jord under sensommaren för att plantera nya häckar under september/oktober.
Vi har valt att plantera en annan typ av buske som är tät- och snabbväxande och grön året om, och som krusbärsmätare inte är lika förtjusta i.

Vi förstår om detta är tråkiga nyheter men vi anser att det här är den enda vägen framåt om vi i närtid vill ha fina och täta buskar som skyddar mot insyn.

Häckarna kommer att kapas ner redan imorgon 31 Maj.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Utbildning hjärt och lungräddning

Snart får vi en defibrillator/hjärtstartare utanför Sickla allé 59 gårdssidan.
Vi kommer därför via HLR-Teamet erbjuda ett utbildningstillfälle för alla som är intresserade (max 14 deltagare). Vi har även gått ut med inbjudan i vår Facebook grupp.
Vi ses Tisdag 31/5 18:00 i Styrelserummet/Gillestugan på Sickla allé 57, 1 tr ner.
Tidsåtgång: 1-2 h
Anmäl genom att skicka in ett mail till styrelsen. Anmäl dig endast om du är säker på att du kan delta så att vi kan fylla så många platser som möjligt.
• Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp.
• Hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR). Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar.
• Deltagaren får lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge.
• Vi kommer visa man hjälper till vid luftvägstopp (föremål i halsen).
• Samtliga deltagare får ett intyg efter genomförd utbildning.
MvH
Styrelsen

Information om ordinarie föreningsstämma för BRF Sjöstugan

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2022 kl 19.00 i Dieselverkstaden, Musik och Danssalen.

MOTIONER

Motioner som ska finnas med på dagordningen till den formella kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-04-26. OBS! Motioner till ordinarie stämma bör innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare bör motionen vara formulerad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Motioner och förslag på styrelseledamöter lämnas till: Brf Sjöstugans brevlåda på Sickla Allé 59 (man kommer in i porten via garaget eller via förrådsgångarna; porten kan även låsas upp med nyckeln som går till källardörrarna) eller via e-post till: styrelsen@brfsjostugan.se

Formell kallelse med dagordning senast 2 veckor före ordinarie stämma.

MvH
Styrelsen för Brf Sjöstugan

Sickla 2022-04-15