Städdag – SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

Vi har vårstädningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi
städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande: Arbetsuppgifter kommer att delas ut. tex

  • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården
  • Rensa stuprör
  • Kratta
  • Sopa

Vi har beställt en container som kommer att stå vid 65 från fredag till söndag.
OBS Inga el-sopor eller miljöfarligt avfall.

Efter väl utfört arbete vid ca kl 12.00 bjuder föreningen på dryck och fika.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan