Stadgar

Stadgar

Stadgarna är den uppsättning regler som styr styrelsens arbete och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

BRF Sjöstugans Stadgar (2019)