Garageförening

Garaget sköts inte av BRF Sjöstugans styrelse utan är sin egen förening i sig och har egen styrelse. Styrelsen består av medlemmar från BRF Sjöstugan, Tryckeriet och Utsikten och det är dessa föreningar som har tillgång till garaget.

  • Har du frågor eller behöver hjälp är det de du ska vända dig till. sags@brfsjostugan.se
  • Apcoa är företaget som sköter uthyrning, fakturering och städningen i garaget.
    Du säger upp ditt kontrakt hos Apcoa vid utflyttning.
  • För att kunna komma in och ut ur garaget behöver du en garagetagg som du kan beställa här. Borttappade taggar kostar 200 kr.
    Gamla blå taggar ersätts gratis.
  • Vi skulle vara tacksam om ni som flyttar lämnar tillbaka garagetaggarna.
  • Vill du hyra plats i garaget ska du vända till Garagesamfälligheten som sköter kön för varje förening. Mail in Namn adress, tel nr, mail adress och från vilket du vill ha en plats. Samfälligheten koommer då att kontakta dig. Får du en plats när skickar vi ett meddelande till Apcoa som skickar dig ett kontrakt för underskrift.