Garageförening

Garaget sköts inte av BRF Sjöstugans styrelse utan är sin egen förening i sig och har egen styrelse. Styrelsen består av medlemmar från BRF Sjöstugan, Tryckeriet och Utsikten och det är dessa föreningar som har tillgång till garaget.