Vägförening

Vägföreningen är en samfällighet emellan alla bostadsrätter som brukar vägen utanför våra hus. De ansvarar för underhåll av parkeringar och snöröjning.