Nycklar

Kopior på nycklar till cylinderlåsen, din ytterdörr och de gemensamma utrymmena kan beställas av styrelsen och hämtas ut hos Nacka Lås och Larm. Skicka en bild på nyckelns huvud så beteckningen syns till styrelsen@brfsjostugan.se

Överlåsnyckel och nyckel till brevlåda kan du själv göra hos Nacka Lås och Larm.

Nyckel till bokning av tvättstuga kan beställas hos Miele.