Ställ dörren i serviceläge

Så här sätter du din dörr i serviceläge. Dörren kan då endast öppnas av styrelsemedlemmar som har tillgång till servicenyckel. Detta kan vara ett alternativ om du inte hemma när styrelsemedlemmar eller tekniker/hantverkare behöver tillgång till din lägenhet.

1. Stäng dörren

2. Lås dörren med vanliga låset. Inget under eller överlåta.

3. Istället för att du drar ut nyckeln i klockan 12 läge så fortsätter du till klockan 10 innan du drar ut nyckeln.

Här finns även en video som illustrerar tillvägagångssättet