Sophantering

Matavfall
Påsbehållare ska finnas i alla lägenheter. Påsar finns på tex ICA och Willys. Det finns 4 st bruna matavfallskärl i soprummet på 21:an och 3 st i soprummet på 65:ans gavel. Matavfallet töms varje torsdag. Läs gärna matavfallsbroschyren.

Hushållssopor
För vanliga hushållssopor knyt ihop din påse ordentligt. Om den läcker kostar det mer för oss för att göra rent. Inget glas eller plåtburkar.

Tidningar
Det finns en särskild behållare för tidningar, tidskrifter och reklamtrycksaker. Häll ut tidningarna hellre än att lägga dem i påsar. Och bara papper – ingen plast och inga kuvert med plastfönster. Och ingen kartong eller wellpapp. Inga böcker med hårda pärmar. Och framförallt inga hushållssopor.

Kartong och wellpapp
Här är det viktigt att trycka ihop eller skära ner kartongerna. Vi får nämligen betala för sopornas volym och det är onödigt att betala för luft. Dessutom blir kärlet fullt snabbt.

Glas
Sorteras i klart och färgat och lägg gärna bort metalllock / kapysler i metallåtervinningen.

Metall
Här slänger man metallavfall plåtburkar, kapsyler, lock o.s.v.

Batterier
För batterier har vi en särskild batteriholk.

OBS! Det här får vi inte lämna i soprummet:

Vända dig till de närmaste återvinningsstationer
Nacka återvinningsstation
Stockholms återvinningsstation

Glödlampor
Nacka kommun har batteri, glödlampsinsammlings stationer på ICA i Sickla.

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall ska lämnas till miljöstation. Den närmaste finns hos . Hit hör t ex lacknafta, färger och andra kemikalier. Bilbatterier ska också till miljöstation.

Elektronik
Alla sorters elektronikavfall få inte lämnas i soprummet. Vända dig till närmaste återvinningscentral.

Byggnadsmaterial
Byggnadsmaterial efter renoveringar eller andra byggnationer lämnas direkt till återvinningsstation.  Om du har hyrt in någon yrkesman så ska han ta hand om överblivet material – det ingår normalt i det avtal du bör göra. Om du jobbar själv så får du också ta hand om det själv.

Flyttsopor
När man flyttar brukar det normalt bli en hel del över. Det kan vi tyvärr inte ta hand om som grovsopor. Det måste du frakta bort själv.

Vitvaror
När det gäller kylskåp och andra skrymmande hushållsmaskiner finns ett avtal i branschen att den som säljer en ny apparat måste ta hand om den gamla. Passa på att få din gamla hämtad när du köper ny.

Apotekets produkter
Mediciner och gamla febertermometrar lämnas på apoteket.

Övrigt
Andra sopor som du inte vet vad du ska göra med? Kollar vi med Miljönämnden eller Nacka kommuns hemsida om avfall.