Ventilation i fastigheten och lägenheterna

Ventilationssystemet
Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ut luften från badrum, wc, kök och klädkammare. Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via tilluftdon i sov- och vardagsrum. Innan luften når rummet förvärms och filtreras den bakom radiatorerna.

Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att ”timern” på spiskåpan vrids upp till önskat tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. Går bra att diska i maskin.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Detta innebär att vid låga utetemperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönstren. Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetempereraturer.

Tilluftdonen
Vi har ventilationssystemet Easy-Vent som är ett luftdon för ventilation av bostäder med frånluft- och självdragssystem. Luftdonet är en separat tilluftsenhet med filter monterad bakom element (radiator) i vardagsrum och sovrum. Från luftdonet går en kanal genom ytterväggen som mynnar i ett fasadgaller på byggnadens utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fönsterbleck.

Uteluft leds in i luftdonet via fasadgallret och väggkanalen. Vid inloppet till luftdonet finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften strömmar in i luftdonet och följer utmed elementets baksida. Kontakten med elementets varma yta gör att uteluften förvärms innan den släpps ut vid elementets överkant. Rummet tillförs därmed behagligt tempererad och filtrerad friskluft. Den nya luften strömmar naturligt genom bostaden och fångar upp föroreningar på sin väg mot frånluftsventiler i WC / badrum, ibland klädkammare samt kökskåpa. Där sugs den förbrukade luften ut.

Renslucka
Det är viktigt att rensluckan som sitter ovanpå luftdonet är placerad rätt och är ordentligt fastsatt på luftdonet.

Frisk luft med regelbundna byten
Filter måste bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hämmar det viktiga tillflödet av friskluft. Vi byter filtret en gång per år oftast i augusti.

Lätt att byta filter
Lyft av rensluckan och dra upp filtret.
För ner det nya filtret i öppningen. Se till att filtrets ram är vänd mot rummet och att filtret lutar mot dig. Se till att filtret ligger rätt i nedre skåran. Öppna luckan nedtill och känn med fingret så förstår du. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast.