Årsstämma 2021

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2021 kl 19.00

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras digitalt med möjlighet till poströstning.

Se bilaga 11 (sida 3) i kallelsen för mer information om hur du ansluter till den digitala stämman.

Ladda ner kallelsen här
Ladda ner årsredovisningen här