Extrainsatt möte angående buskar och spaljéer

Efter årsstämman 16:e Maj fattades beslut om ett extrainsatt möte där det är tänkt att vi diskuterar återställningsplanen för buskage och spaljeér.

Styrelsen bjuder härmed in boende med uteplatser på bottenplan för
vidare diskussion om återställningsplanen gällande buskage och spaljéer.

Vi ses Onsdagen 22/5 kl 19.00 i styrelserummet på Sickla allé 57 källarplan.


Välkomna!