Avstängning värme och varmvatten

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
Onsdag 2019-10-30 10:00 till 14:00

För att förhindra att varm luft sugs ut ur lägenheterna under denna period stängs därför ventilationen tillfälligt av.

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott 

NABO, ny ekonomisk förvaltare

Det har skett en sammanslagning av olika ekonomiska förvaltare däribland vår Hem och Fastighet. Namnet för det nya företaget är NABO.

Nabo är en av Sveriges ledande förvaltare och erbjuder fastighetsförvaltning åt bostadsrättsföreningar. Bolaget är en sammanslagning av Rådrum, Conzignus Hem och Fastighet, Valvet AB samt Ekonomisk förvaltning i Uppsala

Så till er som undrar varför det står NABO på hyresavin. Det är helt i sin ordning.

 

 

Äntligen Matavfallsinsamling

Från v42 (14 oktober) så kommer du att kunna slänga matavfall i våra soprum.
Det kommer att ställas upp 3 st bruna kärl på 67:an och 4 st på 21:an.

Som boende i en förening får du allt material du behöver från föreningen.
Materialet består av en påshållare (som monteras under diskbänken), matavfalls- påsar och en slaskrensare att ta upp matavfalleti diskhon med. Matavfallspåsen rullas noggrannt ihop innan du lägger den i det
bruna matavfallskärlet eller i den bottentömmande behållaren avsedd för matavfall. Byt matavfallspåse efter max 3 dagar, även om den inte är full.

Matavfallet som samlas in i Nacka transporteras till en rötningsanläggning i Huddinge. Där omvandlas det till biogas och biogödsel. Biogas kan bl.a. användas som drivmedel istället för bensin och diesel medan biogödsel kan ersätta konstgödsel för spridning på åker- och skogsmark.

Läs gärna igenom matavfallsbroschyren

Vi kommer att dela ut påshållare, matavfallspåsar och slaskrensar under Söndagen 13 Oktober. Om du inte är hemma kommer vi att ställa den utanför din dörr.

Kvarlämnade utemöbler och grillar

Nu är äntligen tältet på innergården borta men vi har noterat att det fortfarande finns utemöbler och grillar mm kvar. Ta gärna hand om dessa annars kommer styrelsen behöva göra det.

Söndag den 13:e oktober slänger / skänker vi bort det som inte är bortplockat.

Tack på förhand!