Extrainsatt möte angående buskar och spaljéer

Efter årsstämman 16:e Maj fattades beslut om ett extrainsatt möte där det är tänkt att vi diskuterar återställningsplanen för buskage och spaljeér.

Styrelsen bjuder härmed in boende med uteplatser på bottenplan för
vidare diskussion om återställningsplanen gällande buskage och spaljéer.

Vi ses Onsdagen 22/5 kl 19.00 i styrelserummet på Sickla allé 57 källarplan.


Välkomna!

Fasadrenovering uppdatering v21

Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan och fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Byggnation av trall fortsätter.
Stenläggning runt entréer fortsätter.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår.
Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna
inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Sickla allè 21

Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Putsningen av fasad påbörjas.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.
Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt
arbete medför och återkommer med löpande information

Fasadrenovering uppdatering v20

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan och fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Byggnation av trall fortsätter, vi försöker hitta fler snickare för
trallbyggnation så det går fortare med färdigställandet.
Sockelarbeten vid entréer och uteplatser fortsätter därför stängs
dörrar av så ingen ramlar ner och gör sig illa.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår.
Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna
inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.
Etablering av putsficka, ev så påbörjas putsningen av fasad.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.

Fasadrenovering uppdatering v19

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan och fortsätter till veckan och eftersom vi arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.

Byggnation av trall på innergården påbörjas.

Sockelarbeten vid entréer och uteplatser fortsätter därför stängs dörrar av så ingen ramlar ner och gör sig illa. Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med de markarbeten som pågår. Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna inte behöva putsa om allt glas en gång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.

Övrigt
Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga säkerheten och damm som kommer under byggtiden. Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt arbete medför och återkommer med löpande information.

Fasadrenovering uppdatering v18

Fasadarbeten Sickla allè 57 – 65

Markarbeten på gatusidan fortsätter till veckan och eftersom vi
arbetar med maskiner kommer en del oljud att förekomma.
Sockelarbeten vid entréer och uteplatser fortsätter därför stängs
dörrar av så ingen ramlar ner och gör sig illa.
Åtgärder efter eftersyn kommer att på börjas när vi är färdiga med
de markarbeten som pågår.
Detta är för att det dammar en del när vi arbetar och vi vill gärna
inte behöva putsa om allt glas engång till efter att det är färdigt.

Fasadarbeten Sickla allè 21

Kontroll och återställning av stomme fortsätter.
Gipsning av fasad fortsätter.
Plåtarbeten fortsätter.
Montering av fasadisolering fortsätter.

Övrigt
Den gamla isoleringen som legat på gården har börjat plockas bort
och ny isolering har kommit.
Markarbeten fortsätter på innergården.

Vi önskar att ni inte vädrar mellan 07:00 och 16:00 pga
säkerheten och damm som kommer under byggtiden.
Vi tackar för visad hänsyn och beklagar de störningar vårt
arbete medför och återkommer med löpande information.