Brf Sjöstugan – Viktig information till alla boende!

Höjning av månadsavgiften från 1 januari 2024

Från och med 2024-01-01 kommer månadsavgiften att höjas med 10%.

Den främsta orsaken är densamma som vid höjningen i mars i år – betydligt högre ränte-utgifter. Utöver högre räntor kommer även övriga kostnadsposter att öka på grund av inflationen.

Styrelsen väljer att inte höja avgiften med mer än 10%, och kommer fortsätta vara åter-hållsamma med icke nödvändiga utgifter. Vi ser också löpande över avtal med befintliga leverantörer för att hålla nere kostnaderna.

Styrelsen kommer fortsätta amortera på lånen så länge föreningen inte behöver medel för större investeringar

Riktmärket för sparande i en bostadsrättsförening med en sund ekonomi är 250 – 300 kr/ kvm. Med planerad nivå på månadsavgiften kommer brf Sjöstugan ha ett sparande på 250 kr/kvm.

Brandfara i trapphusen
Vi får återkommande påpekanden, vid brandinspektion, om att många fortfarande förvarar saker i trapphusen.

Vi får inte ha varken dörrmattor, cyklar, pulkor eller annat i trapphusen, dessa utgör en fara vid brand. Låt oss hjälpas åt genom att påminna grannen, om du ser att grannen har sina saker på fel plats.

Ny portkod
Portkoden byts till 1921 under december. Den gamla kommer fungera parallellt t o m januari månads slut.

Snö från taken – tänk på sakerna på din uteplats
Föreningen ansvarar för att se till snö eller is på taken inte faller ner och skadar personer nedanför. Däremot ansvarar föreningen inte för eventuella skador på möbler och annat som kan finnas på uteplatserna. Så se gärna till att plocka undan så att du undviker att dessa skadas.

In-/Utpassering garaget
Garagesamfälligheten har bytt in-/utpasseringssystem för garaget.
Arbete pågår i styrelsen med att komplettera detta till ett enhetligt system (en bricka) för både portar och dörrar till garaget.

Styrelsen Brf Sjöstugan 

Garageföreningen uppgraderar passersystemet 2023-11-29

Garageföreningen har idag (2023-11-29) uppgraderat passersystemet till att använda samma system (Denckert) som vi har i våra portar.

Det innebär att din dongel/bricka/blipp som du idag använder till din port eller ditt soprum även kommer att fungera vid in- och utpassering i garaget.

Gamla dongeln/brickan/blippen som du tidigare använt för in- och utpassering i garaget kommer fortsätta att fungera för dörrarna från huset till garaget tillsvidare.

Fjärrkontrollen till garaget, för er som har en, kommer att fortsätta fungera tillsvidare.

Vi ber om ursäkt för att denna information inte skickades ut tidigare.

MvH
BRF Sjöstugan & Garageföreningen

Avdrag för Elstöd

Brf Sjöstugan har fått Elstöd med 50 öre per förbrukad kWh under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 (sammanlagt ca 192 000 kr, varav 125 000 kr avser el som förbrukats av medlemmarna).

Eftersom vi har IMD kommer varje lägenhet få tillbaka motsvarande 50 öre per förbrukad kWh under samma period. Därmed kommer de som bodde i Brf Sjöstugan den 17 november 2022 få elstöd som avser den lägenhet man bodde i då (oavsett om man bott där hela perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022, eller inte). Detta är samma princip som användes när Försäkringskassan betalade ut elstöd till konsumenter med ett eget elnätsavtal.

Elstödet betalas ut genom ett avdrag på månadsavin som skickas ut i början av oktober.

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta direkt på styrelsen@brfsjostugan.se eller via kontaktformuläret.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Installation av nytt styrsystem för värme/vatten

Under dagen (2023-09-06) och eventuellt under morgondagen kommer WIAB installera ett nytt styrsystem för värme/vatten. Det nuvarande systemet som har funnits sen huset byggdes har börjat fallera och ersättningsdelar finns ej att tillgå därför installerar vi nu ett helt nytt system (av samma märke).

Arbetet sker i mitten av stora huset på källarplan.

Inga längre avbrott av värme/vattenleverans förväntas.

Har du frågor eller fundering? Kontakta styrelsen här.

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan

Garagestädning imorgon Torsdag 15 juni 08:00-17:00 – PÅMINNELSE

Garagestädning kommer att ske imorgon Torsdag 15 juni 08:00-17:00

Vi ber dig att flytta din bil under denna tid för att kunna rengöra hela garaget.
Om din bil står kvar är det inte bara din plats som blir ostädad utan även dina grannars.

Vi vill samtidigt påminna om att det är ditt ansvar att flytta bilen vid garagets städning och att endast fordon är tillåtna på de hyrda parkeringsplatserna. Förvaring av annat än fordon är inte tillåtet.

Bauhaus ger oss möjlighet att parkera hos dem från klockan 06:00. Om du behöver parkera längre än deras vanliga parkeringstider kan du informera kundtjänsten om ditt regnummer och ange att du tillhör BRF Sjöstugan.

Vid frågor som rör städning maila info@coreclean.se

MvH

BRF Sjöstugan
Kontakta styrelsen

Garageföreningenen
Per Kihlström 070-9746933
Kontakta garageföreningen