Avstängning värme och varmvatten

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
Onsdag 2019-10-30 10:00 till 14:00

För att förhindra att varm luft sugs ut ur lägenheterna under denna period stängs därför ventilationen tillfälligt av.

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott