Årsmöte 2020

Härmed vill styrelsen för Brf Sjöstugan informera om att ordinarie föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 28 maj 2020 kl 19.00 i grannföreningens lokal Sickla Allé 37.

Med hänsyn till rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer stämman att genomföras utan närvaro, förutom personal som krävs för stämmans genomförande.

Medlem som vill medverka i de ställningstaganden som görs av stämman kan göra detta genom att fylla i och skicka in bifogat formulär (se kallelsen), samt utnyttja möjligheten till poströstning vad avser de personval som skall göras och de beslut som skall tas.

Klicka här för att ladda ner kallelsen