Viktig information

Vår nya fasad

Vid besiktningen av fasadrenoveringen har det noterats att man ställer möbler och dylikt mot fasaden/putsen. Detta kan ge fula skador vilka är både svåra och dyra att reparera och slutresultatet blir sällan bra. Vi uppmanar därför alla att inte luta något emot fasaden och ställ inget närmare än 5 cm för att på så sätt undvika fula märken eller i värsta fall att putsen spricken när fukt ansamlas och spricker vid minusgrader. Vi kommer att påminna om detta när vi ser det.

Tempgivare inte får hänga ut från fönster ned på fasaden annars kommer de att lämna märken.

Nya portkoder

Portkoderna uppdaterades i dagarna. Ni ska ha blivit meddelade via en liten lapp i ert postfack. Om ni inte hittar lappen kontakta oss i styrelsen för att få kod till er port.

Stamspolning uppföljning

Stamspolning gick bra och vi kom in alla lägenheter utom en. Vi vill passa på att tacka alla för att allt flöt på så bra! Vi ber er, speciellt ni på bottenvåning, att vara observanta på bubblande avlopp eller lukt då det kan röra sig om ett stopp och det är bra att styrelsen känner till det i tid.

Vi rekommenderar att man med jämna mellanrum låter en disktablett lösas upp i handfatet eller vasken för att hålla rören rena. Tänk också på att försöka torka av fett från pannor och plåtar och lägga i matavfallet istället för att spola ner det.

Påminnelse kring brandskydd

Cyklar eller barnvagnar utanför dörren eller någon annanstans i trapphuset är förbjudet. De kommer att flyttas till gemensamma barnvagn och cykelrum i garaget (under cykelrampen) om de påträffas.

Cykelrensning

Vi har i förra veckan rensat cyklar. Saknar du din cykel eller barnvagn eller pulka så kommer den finnas längst in i stora cykelrummet i 3 månader till innan den forslas bort. Det har även i samma veva tillkommit extra cykelställ. Vi jobbar med ytterligare förbättringar för att göra förvaring av cyklar mm bättre.

 

Tack!
Styrelsen, BRF Sjöstugan