Är du skyddad från fukt och vattenskador?

Fukt och vattenskador i kök

30% av alla inrapporterade vattenskador till försäkringsbolagen har uppstått i köket. Det är framförallt trasiga diskmaskiner och anslutningar som orsakar skadorna. Men även läckagevatten från frysskåpet och kondensvatten från kylskåpet orsakar skador, dessa kan vara svåra att upptäcka utan att dra fram skåpen.

Risker med fukt- och vattenskador

Ett utdraget förlopp av ett oupptäckt vattenläckage leder till mögelbildning, som kan orsaka allvarliga och livslånga hälsoproblem.

Vattenskador kostar det svenska samhället cirka 5 miljarder kronor per år. Du som försäkringstagare riskerar att få betala en kraftigt förhöjd självrisk. Vi som förening riskerar även ökade utgifter för undersökning och torkning av eventuella vattenskador, vilket i längden drabbar dig som boende.

Hur kan du skydda dig?

Att förebygga fukt- och vattenskador innebär en mycket liten investering i jämförelse till de skador som kan uppstå.

Passiva skydd Aktiva skydd
·       Maskinunderlägg ·       Vattenlarm
·       Bänkinsatser ·       Vattendetektorer
·       Golvskydd ·       Vattenfelsbrytare
·       Översvämningsskydd ·       Läckagebrytare
·       Tätningar ·       Vattenbrytare