Viktigt! Optimering av värmekurva och reducering av energiförbrukning

I ett försökt att minska kostnader för uppvärmning kommer vi att installera temperatursensorer i 24 st lägenheter för att sen under en 4-6 veckors period (kan bli längre) mäta hur värmen i lägenheterna ser ut för att sen kunna göra väl avvägda justeringar i värmesystemets värmekurva.

Onsdag 26/10 kommer 2 st tekniker från WIAB med styrelserepresentanter behöva få tillgång till er lägenhet med start kl 08:00. Vi jobbar i två arbetslag och påbörjar arbetet i 21:an och 65:an, sedan 57 & 63 och avslutningsvis 59 & 61.

Du behöver sätta dörren i serviceläge eller kunna vara hemma och öppna. Besöket kommer att gå på några minuter.

Planen är att installera 4 sensorer per port. Sensorn kommer placeras på ett ställe där den inte lätt påverkas av drag från fönster eller värme från tex. TV. Det är viktigt att den inte flyttas på under tiden för mätningen. Det är också viktigt era termostater på elementen inte är avstängda.

Eftersom endast 24 av 80 lägenheter kommer få en sensor är det inte nödvändigtvis så att vi behöver komma in i just din lägenhet men vi behöver ändå få tillgång till alla lägenheter eftersom vi inte i förväg att kan veta vilka lägenheter vi kommer in i den här dagen. Vi kommer dock meddela så fort arbetet är slutfört.

Systemet som används kommer från NRLYZE som du kan läsa mer om på www.nrlyze.se

Vi kommer att meddela när sensorerna kan tas ner för att samlas in.

Har du några frågor kontaktar du styrelsen direkt på styrelsen@brfsjostugan.se eller via kontaktformuläret.

Har du frågor under arbetets gång kan du kontakta oss direkt.
Daniel Dahlin (0760 15 96 24) eller Kjell Briding (0706 43 56 73).

MvH
Styrelsen
BRF Sjöstugan