Städdag – SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

SÖNDAGEN DEN 7 MAJ KL 10:00

Vi har vårstädningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi
städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande: Arbetsuppgifter kommer att delas ut. tex

 • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården
 • Rensa stuprör
 • Kratta
 • Sopa

Vi har beställt en container som kommer att stå vid 65 från fredag till söndag.
OBS Inga el-sopor eller miljöfarligt avfall.

Efter väl utfört arbete vid ca kl 12.00 bjuder föreningen på dryck och fika.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Höststädning

SÖNDAGEN DEN 8 NOVEMBER KL 10:00

Vi har höst-städningen med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar – nu med ökat avstånd.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa rent allmänt skall vi göra följande:

 • Bära in utemöbler.
 • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården.
 • Rensa stuprör.
 • Kratta löv, grus
 • Dammsuga gångar mellan garage och bottenvåning
 • Tvätta glas på entrédörrar

En container för grovsopor kommer att finnas på plats.

Efter väl utfört arbete bjuder föreningen på corona-anpassad mat och dryck.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Höststädning – Söndag 13 November kl. 10:00

Vi har gårdsstädning tillsammans med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa gemensamma ytor skall vi göra följande:

 • Sopa upp grus och skräp framför portar
 • Sopa och samla in löv och grus från belagda ytor
 • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården

Efter väl utfört arbete bjuder Brf Sjöstugan på fika och grillad korv.

En container kommer att finnas uppställd på Sickla Allé 65 från fredagen 11 april till måndag 14 april. I container får endast grovsopor slängas, EJ farligt avfall som t.ex: Bildäck, hushållsapparater, datorer, batteridrivna leksaker, färgburkar, vätskor, glödlampor och lysrör, armaturer, vitvaror, batterier.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Gårdsstädning – Söndagen 24 april kl. 10:00

Vi har gårdsstädning tillsammans med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Utöver att plocka skräp och städa gemensamma ytor skall vi göra följande:

 • Sopa upp grus på belagda ytor
 • Slänga eller samla in alla saker som lämnats på gården
 • Olja in blomlådor och utemöbler
 • Plantera blommor
 • Iordningställa nya odlingslådor

Efter väl utfört arbete bjuder Brf Tryckeriet på fika och grillad korv.

En container kommer att finnas uppställd på Sickla Allé 65 från fredagen 22 april till måndag 25 april. I container får endast grovsopor slängas, EJ farligt avfall som t.ex: Bildäck, hushållsapparater, datorer, batteridrivna leksaker, färgburkar, vätskor, glödlampor och lysrör, armaturer, vitvaror, batterier.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan

Städdag

Söndagen den 14 november Kl 10:00

Välkommen till vår höststädning med vår grannförening Brf Tryckeriet. Vi städar runt våra hus samtidigt som vi lär känna våra grannar.

Vi från Sjöstugan samlas utanför porten vid 21:an där vi fördelar arbetsuppgifterna och delar ut verktyg.

Det vi bl. a. behöver göra är:
Plocka upp skräp och snygga till runt våra hus
Slänga eller samla in saker som lämnats på gården
Rensa stuprör
Kratta
Sopa

En container kommer att stå utanför port 67/65 och på söndag efter städningen är klar kan grovsopor slängas där. Ni får inte slänga el-sopor eller miljöfarligt avfall.

Vid ca kl 12.00 kommer det att bjudas på grillad korv m.m.

Väl mött
Styrelsen Brf Sjöstugan